Litomyšl: Nemocnice získala certifikát kvality

08 / 05 / 2014

V uplynulých dnech proběhlo v Litomyšlské nemocnici akreditační šetření. Litomyšlská nemocnice je první nemocnicí v Pardubickém kraji, která úspěšně absolvovala šetření dle novelizovaných standardů.

Akreditační šetření je náročný proces, kterým nemocnice prokazuje splnění všech požadavků a standardů, které garantují kvalitu péče i bezpečí pacientů. Audit byl proveden metodou „stopař“. Auditoři hovořili s lékaři, s nelékařskými zdravotnickými pracovníky i s provozními zaměstnanci. Zkoumali návaznost, bezpečnost a kvalitu poskytované péče. Spojená akreditační komise, o.p.s., (SAK) vydala Litomyšlské nemocnici, a.s., „Certifikát o udělení akreditace“.

Nemocnice se tak zařadila mezi ta zdravotnická zařízení, která úspěšně prošla externím akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise. Akreditace má platnost do dubna 2017. Všechna akreditovaná zařízení se řídí stejnými pravidly, mezi která patří zavedení standardizovaných procesů, dodržování národní legislativy a zvýšení přehlednosti procesu, který začíná od přijetí pacienta, operaci až po ambulantní léčbu.

Akreditace je osvědčením, že nemocnice má kontrolu nad kvalitou poskytovaných služeb a zvládla zavedení efektivního systému trvalého zvyšování kvality.

 Zdroj: litnem.cz, regiony24.cz

2014581010175510