Linka první psychické pomoci odbavila v době epidemie 2600 hovorů, občané se mohou dále obracet na specializované krizové linky

Linka první psychické pomoci odbavila v době epidemie 2600 hovorů, občané se mohou dále obracet na specializované krizové linky
foto: Archiv redakce/Logo MZ
17 / 06 / 2020

Po téměř třech měsících fungování ukončilo Ministerstvo zdravotnictví provoz linky první psychické pomoci. Linka byla zřízena 25. března v rámci celostátní infolinky 1212, volající se na ni mohli dovolat přes volbu 5. Za dobu svého trvání vyřídili intervenční pracovníci více něž 2 600 hovorů, z nichž třetinu tvořila intervence u lidí s psychickými obtížemi. V případě potíží se občané mohou dále obracet na specializované krizové linky.

„Období epidemie koronaviru bylo pro nás všechny velmi náročné. Vytvořili jsme proto pod celostátní infolinkou 1212 linku první psychické pomoci, která sloužila veřejnosti jako podpora v těchto náročných měsících. Linka poskytla volajícímu bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci s odborníkem, který mu případně nabídl další možnosti pomoci,“ vysvětlil smysl provozu linky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Linka byla určena všem občanům, kteří z důvodu aktuální krizové situace cítili nepřiměřenou psychickou zátěž. Poskytovala tzv. krizovou intervenci vedenou vyškolenými interventy a psychology. V praxi to znamenalo, že pokud byl volající v akutní psychické nepohodě či krizi, interventi použili techniky první psychické pomoci za účelem stabilizace volajícího. Tzv. intervenční hovory měly podobu strukturovaného rozhovoru a trvaly v průměru 20 minut. Množství intervenčních hovorů tvořilo průměrně 30-35% všech hovorů na lince první psychické pomoci.

 

Operátoři odbavovali i lehčí hovory, které nevyžadovaly krizovou intervenci. Volající se například informovali, co mají se svou psychikou dělat, jak si pomoct sami a kde mohou najít požadované služby. Případně se doptávali na současnou epidemiologickou situaci a opatření ministerstva. V prvních dnech od spuštění linka vyřídila až 100 hovorů denně, s maximem 161 v jednom dni, poté se počet hovorů držel kolem 40-50 denně a postupně klesal. Průměrně linka první psychické pomoci vyřizovala 20-30 hovorů denně. Tyto hovory měly zpravidla trvání několik minut.

 

„Provoz linky zajišťovali zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací. Linka fungovala od 7 hodin do půlnoci a v nočních hodinách pak byl případný volající odkázán na non-stop linku krizové pomoci,“ upřesnil Lukáš Humpl, klinický psycholog a garant SPIS ČR ze Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

 

Nejčastěji volali lidé, na které doléhala karanténní opatření a s nimi spojená změna životního stylu. Týkalo se to především osamělých lidí staršího věku, kteří špatně snášeli odloučení od přátel a rodiny, dále lidí středního věku, kteří čelili psychickému vyčerpání, nejistotě a úzkostem. Volající nejčastěji vyhledávali porozumění a ujištění, že ve svém prožívání nejsou sami a že má jejich problém řešení.

 

„Linku mohli využít lidé, na které dolehla krizová situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Většinou volali lidé z důvodu pocitu strachu z nemoci, obtížně zvládající karanténu či s pocity bezmoci. Odborníci pak s nimi přes telefon řešili, jak zvládnout izolaci, akutní stres, hněv či zklamání v souvislosti se situací, kterou prožívali,“ dodává Lukáš Humpl.

 

Počet poskytnutých intervencí ve vztahu ke COVID se s odeznívající krizí postupně snižoval. Začaly dominovat hovory bez souvislosti s epidemií, které jsou běžné na krizových linkách. Z toho důvodu se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo agendu navrátit specializovaným linkám se zkušeností s řešením těchto oblastí. Pomoc zde bude nadále dostupná, kontakty jsou k nalezení zde: www.capld.cz

 

Linka první psychické pomoci pod volbou 5 fungovala na celostátní infolince 1212. Ta byla zřízena krátce po začátku koronavirové krize, aby ulehčila přetížené lince 112. Operátoři z řad dobrovolníků a pracovníků jednotlivých zapojených rezortů odpovídají veřejnosti na dotazy týkající se nejen zdravotnictví a hygienických opatření, ale také podnikání, sociální problematiky, přeshraničního pohybu a dopravy. Na lince 1212 nadále funguje zdravotnická linka Ministerstva zdravotnictví (volba 2). Linka je k dispozici všem občanům zdarma, s operátory mohou spojit i přes chat.

 

Krátce po zavedení linky pro veřejnost byla zřízena také linka kolegiální pomoci pro zdravotníkytato bude nadále funkční, bude řešit problematiku psychické zátěže zdravotnických pracovníků v souvislosti s výkonem povolání již vez přímého vztahu k epidemii COVID. Tato linka odbavila během svého působení prozatím sedm desítek intervenčních hovorů.  

 

Kromě linky 1212 doporučujeme

Ministerstvo zdravotnictví se od počátku epidemie COVID-19 na českém území snaží ve spolupráci s odbornými společnostmi, zdravotními pojišťovnami, médii i soukromými subjekty zajistit pro občany co nejlepší přístup k informacím týkajícím se nejenom řešení situace související s infekcí COVID-19, ale i k informacím o zdravotní péči obecně. Pro aktuální informace doporučujeme občanům nadále sledovat webové stránky a sociální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR, zvláště pak speciální stránky ke koronaviru včetně aplikace k výskytu onemocnění v ČR. Na nejčastěji kladené dotazy dokáže odpovědět virtuální sestra Anežka, která doposud zodpověděla přes 170 tisíc dotazů ke koronaviru. Dále je možné si ze stránek stáhnout digitální kartu s aktuálními informacemi přímo do mobilu, tu si již stáhlo více než 1 milion uživatelů. Je možné připojit se také do Viber komunity Spolu proti koronaviru, která čítá 45 tisíc členů. Kampaň Spolu proti koronaviru Ministerstva zdravotnictví zároveň přináší univerzální jednoduchá pravidla, jak se za současné situace chránit. 

Tagy článku