Lidé zneužívají Emergency ústecké Masarykovy nemocnice, vrchol přišel s koncem roku

24 / 01 / 2017

Neustálý boj se zneužíváním oddělení urgentního příjmu denně podstupují zdravotníci v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Situace vygradovala v závěru roku, kdy řada praktických lékařů bez náhrady zavřela své ordinace, často s pouhým písemným konstatováním, že pacienty ošetří nemocnice.

Oddělení Emergency zajišťuje vyšetření, prvotní ošetření a příjem pacientů především s akutními, závažnými potížemi, pacientů doporučených ošetřujícím lékařem nebo přeložených z jiných nemocnic k následné péči vyššího specializovaného zdravotního zařízení. Emergency je součástí traumacentra, kardiocentra a iktového centra s velikou spádovou oblastí, pro opravdu závažně nemocné pacienty.

„Mnoho lidí například s pouhým nachlazením přijede na urgentní příjem, aby dostali písemné doporučení. Přitom by stačilo, aby doma zalehli s Paralenem či s jiným běžně dostupným antipyretikem nebo navštívili praktického lékaře. Takže plní Emergency a přetěžují personál, který by se měl věnovat závažnějším pa-cientům. Většinou si pak stěžují na dlouhé čekání, domáhají se laboratorních vyšetření, zobrazovacích metod. Dlouhá čekací doba je však na urgentním příjmu dána nutností komplexnosti vyšetření. Zejména mladí lidé jsou neurotičtí, navíc často agresivní, a to nejen verbálně. Tvrdí, že si mohou vybírat, že jsme tady proto, abychom je ošetřili a nediskutovali. Přitom na našich lůžkách leží pacienti, kteří jsou leckdy opravdu na hranici mezi životem a smrtí, kde skutečně prodleva několika minut může mít fatální následky. Tyto pacienty přitom ošetřuje stejný personál jako ty, kdo přicházejí v lepším případě s mnohem méně závažnějšími obtížemi. Zachovat si dostatek empatie je potom na urgentním příjmu někdy dost náročné,“ popisuje neúnosný stav MUDr. Jana Bednářová, primářka Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ambulantní pohotovostní péče pro dospělé je v budově A v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem k dispo-zici ve všední dny, od pondělí do pátku od 18.00 do 21.00, reálně však do 20.30 hodin, kdy berou posledního pacienta. Během víkendů – v sobotu a v neděli – a svátků funguje od 9.00 do 18.00 hodin.

„Na ambulantní pohotovostní péči slouží z 50 lékařů pouze čtyři praktičtí, takže většinu času zabezpečují lékaři Masarykovy nemocnice. Přitom pohotovost by měla být záležitostí především praktických lékařů. Pokud praktičtí lékaři svou ordinaci zavřou a odkáží nemocné na urgentní příjem, měli by se pacienti obrátit nikoliv na Emergency, ale na zdravotní pojišťovny,“ míní MUDr. Jana Bednářová.

Za vše hovoří počty pacientů ošetřených od 24. do 31. 12. 2016. Zatímco na Emergency jich bylo 1101, ambulantní pohotovostní péči vyhledalo 200 lidí. V podobném poměru jsou i údaje za celý rok 2016: 40 121 a 4666 pacientů.logo-kz