Liberec: Zemřel emeritní primář urologie MUDr. Ivan Mikulíček

06 / 01 / 2015

Dne 1. ledna 2015 nás navždy opustil MUDr. Ivan Mikulíček, emeritní primář urologického oddělení Krajské nemocnice Liberec.  V liberecké nemocnici pracoval od roku 1961 a urologii vedl ve funkci primáře od roku 1972. V roce 1996 odešel po 34 letech práce v nemocnici do soukromé praxe a o své pacienty se staral do posledních dní svého života.                                                                                                          MUDr. Mikulíček se významným způsobem zasloužil o rozvoj moderní urologie v Liberci, zařadil se mezi uznávané osobnosti celé české urologie a za jeho celoživotní přínos mu bylo uděleno čestné členství České urologické společnosti.

Čest jeho památce!

prim. MUDr. Jan Mečl

Zdroj: nemlib.cz

759