Liberec: Krajská záchranka získá čtyři nové sanitní vozy

08 / 02 / 2017

Rada Libereckého kraje na svém úterním jednání schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na pořízení sanitních vozidel Rendez-Vous pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK). Vozový park záchranné služby obohatí čtyři nové sanitní vozy, které dostanou k užívání základny v Liberci, Semilech, České Lípě a Jablonci nad Nisou. 

 

sanitkynove_zzslk2015nj„Cílem veřejné zakázky je snaha plynule pokračovat v obměně vozidel určených pro režim Rendez-Vous Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. V roce 2016 se podařilo obměnit cca 25% vozového parku, přitom většina provozovaných vozidel je ve stáří více než čtyři roky a vzhledem k velkému nasazení je jejich výměna na místě," řekl Přemysl Sobotka, náměstek pověřený řízením resortu zdravotnictví. Záchranka v současné době provozuje v rámci systému RV vozidla Škoda Yeti.

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka čtyř kusů sanitních vozidel určených pro systém Rendez-Vous, vybavených kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu a přípravou pro montáž IC technologií. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 480 000 Kč bez DPH a hrazena bude z vlastních zdrojů ZZS LK.

Koordinační investiční tým začne sledovat zásadní investiční akce Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje). Jeho vznik odsouhlasili členové Rady Libereckého kraje na svém pravidelném jednání v úterý 7. února.

Tým bude především sledovat aktuálně realizované, ale i plánované investiční akce organizace. „Koordinační tým bude mít přehled o způsobu realizace, harmonogramu akcí, stavu realizací, ale i problémech spojených s akcemi," uvedl Přemysl Sobotka, náměstek pro resort zdravotnictví, který je členem koordinačního týmu a jeho svolavatelem. Spolu s ním bude dohlížet na investiční akce  záchranné služby i náměstek hejtmana Marek Pieter, který je odpovědný mimo jiné za investice a veřejné zakázky. Dále tým doplní zástupci ZZS LK, odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje a v případě potřeby budou přizváni ještě odborníci pro přípravu veřejných zakázek, odborníci majetkoprávního oddělení či rozvoje a evropských projektů krajského úřadu. Koordinační investiční tým se bude scházet vždy jednou za měsíc.