Leteckou záchrannou službu čeká v roce 2021 řada změn

Leteckou záchrannou službu čeká v roce 2021 řada změn
foto: mzcr.cz/Letecká záchranná služba
05 / 01 / 2021

Od 1. ledna 2021 vstoupily v platnost nové smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví a provozovateli vrtulníků letecké záchranné služby. Tyto smlouvy do velké míry definují systémová pravidla pro její fungování a tím určují, jak bude vypadat letecká záchranka v ČR v následujících 8 letech.

Veřejná zakázka na provozovatele vrtulníků pro LZS byla realizovaná v dostatečném časovém předstihu již na sklonku roku 2019, smlouvy mezi MZ a 2 vybranými nestátními provozovateli vrtulníků na 8 stanovištích LZS na osmileté období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2028 pak byly podepsány v únoru a březnu 2020.

 

DSA a.s. provozuje od 1. 1. 2021 vrtulníky na těchto 6 stanovištích:

České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Brno, Jihlava.

 

ATE, s.r.o., provozuje od 1. 1. 2021 vrtulníky na těchto 2 stanovištích: Ostrava, Olomouc.

Na stanovištích LZS Praha a Plzeň jsou vrtulníky pro LZS od 1. 1. 2021 nadále provozovány provozovateli státními (Praha - LS PČR, Plzeň - AČR); nové dohody o provozování LZS a zajištění letecké zdravotnické dopravy mezi MZ a oběma silovými resorty byly podepsány v prosinci 2020 a jsou již zveřejněny v registru smluv.

„Letecká záchranná služba má v rámci integrovaného záchranného systému velmi zásadní roli. Její význam pro systém zajišťování přednemocniční neodkladné péče má v celostátním měřítku jednoznačně nadregionální charakter. Je proto zcela jistě dobrou zprávou, že se podařilo sjednotit metodiku, kterou se provozovatelé vrtulníků i poskytovatelé zdravotnické záchranné služby řídí, i stanovit jednotná pravidla spolupráce se všemi pozemními složkami IZS,“ zmiňuje ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Česká republika tak stejně jako doposud disponuje celkem 10 vrtulníky letecké záchranné služby operujícími ve dne (za podmínek „VFR den“), což ve srovnání s ostatním státy Evropy znamená nadprůměrně kvalitní dostupnost této služby (dostupnost LZS do 20 minut je zajištěna pro 95,9 % území ČR a 97,1 % obyvatel ČR). 

 LZS / mzcr.cz

Isochrony (hranice stejné časové dostupnosti ze sousedních základen) – denní provoz

 

Současně bylo volbou zadání podmínek veřejné zakázky a úpravou dohod se státními provozovateli LZS provedeno několik systémových kroků, jejichž cílem bylo zajištění vyváženého nastavení dostupnosti některých specializovaných zásahů a současně kvalitativní, bezpečnostní a ekonomická optimalizace systému.

Patří mezi ně zejména:

1.     zvýšení počtu stanovišť s nepřetržitým 24hodinovým provozem z pěti na šest, což znamená faktické zvýšení dostupnosti LZS „za tmy“ (2x státní provozovatel- Praha, Plzeň, 4x nestátní provozovatel- Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Brno);

 LZS / mzcr.cz

Isochrony (hranice stejné časové dostupnosti ze sousedních základen) – noční provoz

2.              speciální záchranné práce s lanovými technikami budou nově provádět jen vybraná stanoviště (Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava a České Budějovice, dle smlouvy uzavřené mezi DSA a Libereckým krajem i Liberec) a systémově budou účelněji využity stávající funkční kapacity ostatních složek IZS pro tyto druhy činností (HZS ČR a Letecká služba PČR- základny Praha a Brno);

3.              převozy dětských pacientů v inkubátoru jsou systémově umožněny vrtulníky ze stanovišť LZS Ostrava (provozovatel ATE) a LZS Líně (provozovatel AČR); 

4.              do smluv s provozovateli na jednotlivých stanovištích byla ukotvena povinnost respektovat jednotná pravidla spolupráce, která stanovuje Metodický pokyn vydaný Věstníkem MZ 8/2019 „Minimální podmínky pro spolupráci provozovatele vrtulníku a poskytovatele zdravotnické záchranné služby“ (//www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-8-2019/);

5.              součástí tohoto metodického pokynu jsou i celostátně jednotná pravidla pro spolupráci LZS s pozemními složkami.

(www.mzcr.cz

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace