Lékařům v Krajské zdravotní přednášel profesor Antonín Jabor

Lékařům v Krajské zdravotní přednášel profesor Antonín Jabor
07 / 07 / 2017

 

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., přednosta Pracoviště laboratorních metod Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), přednášel ve středu 28. června 2017 ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ). V cyklu "Osobnosti české medicíny" zahájeném na jaře loňského roku představil svůj pohled na obor, v němž vynikl nejen v České republice, ale především se stal uznávaným odborníkem i pro zahraniční odbornou veřejnost.

 

"Určitě nic odborného, ale spíš přehled toho, co jsem zažil, co mě těší a proč se mi líbí klinická biochemie," odpověděl profesor Antonín Jabor před začátkem své přednášky v Ústí nad Labem na otázku, co především chce posluchačům předat. "Myslím si, že jedním z významných předmětů je pro studenty medicíny patofyziologie a klinickou biochemii beru vlastně jako aplikovanou patofyziologii, ačkoli někteří tvrdí, že patofyziologie neexistuje a jsou jen důležité obory interna a chirurgie. A ta pestrost spočívající v setkávání se s chemií, matematikou, intenzivní péčí, internou se mi na klinické biochemii líbí. Navíc jsem měl to štěstí, že jsem potkal v životě hodně zajímavých učitelů, na které se také v přednášce odvolávám," vysvětlil, v čem spatřuje kouzlo v oboru, jemuž zasvětil svůj profesní život. 

 

Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských oborů. Nezbytnou podmínkou její správné funkce je součinnost zdravotnických pracovníků s různým pregraduálním vzděláním a využití jejich znalostí a dovedností k analytické, informační a lékařské činnosti oboru. Klinická biochemie je aplikací chemických, molekulárních a buněčných principů a technologií s účelem porozumět lidskému zdraví a nemoci a umožnit jejich hodnocení.

 

V rámci cyklu "Osobnosti české medicíny" ve VIKZ již přednášeli například prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta kardiocentra IKEM nebo předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, který působí ve Fakultní nemocnici Motol a vede Katedru anesteziologie a intenzivní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.