Lékárníci požadují od ministra záruky spravedlivé odměny

15 / 04 / 2014

V sobotu 12. dubna 2014 se v Praze uskutečnila porada předsedů okresních sdružení lékárníků (OSL). Hlavním tématem tohoto tradičního setkání představitelů jednotlivých OSL ČLnK byla v souvislosti s dramaticky se zhoršující ekonomickou situací menších a venkovských lékáren příprava nového systému odměňování poskytované lékárenské péče a rušení zdravotnických poplatků od ledna příštího roku.
Předsedové OSL požadují od ministra zdravotnictví jednoznačné záruky, že bude při rušení regulačních poplatků přistupováno ke všem poskytovatelům zdravotní péče rovně, bez ohledu na to, zda se jedná o nemocnici, ordinaci praktického lékaře, ambulantního specialisty či lékárnu. "Pokud ke kompenzaci poplatků nedojde, budou lékárny, které regulační poplatky vybírají a neobcházejí zákon, postiženy politickým rozhodnutím podruhé v relativně krátké době. Poprvé se tak stalo, když tyto lékárny přišly v důsledku státní benevolence vůči některým jiným provozovatelům lékáren o významnou část pacientů a tím o své příjmy, nyní jim chce stát sebrat i tuto částku, která jim ještě pro financování poskytované péče zůstala," říká Lubomír Chudoba a doplňuje, "pokud nebudou lékárnám od začátku příštího roku poplatky plně kompenzovány, budou tím postiženi především poctiví lékárníci dodržující zákony."
Zejména lékárny situované mimo větší aglomerace a doplňující síť zdravotnických zařízení na venkově se v poslední době dostávají v důsledku revizí cen a úhrad léčiv do propadu ve svých příjmech o desítky procent, přitom náklady na jejich provoz dlouhodobě stoupají. Předsedové jednotlivých okresů proto požadují, aby vedení ministerstva zdravotnictví tuto situaci bezodkladně řešilo změnou v cenovém předpise. Zároveň jasně vyjádřili svou podporu přípravě nového systému odměňování lékárenské péče, který pomůže potlačit závislost odměny lékárníka za poskytnutou lékárenskou péči na ceně vydávaných léčiv a stanoví spravedlivější odměňování podporující zejména menší a venkovské lékárny.

Zdroj: lekarnici.cz

znak-1