Lékaři z Fakultní nemocnice Hradec Králové vrátili pacientům sluch pomocí kochleárního implantátu

24 / 01 / 2017

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové provedli lékaři Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku před koncem roku první kochleární implantace a zařadili se tak mezi 4 centra v České republice, která provádějí tyto zákroky pro navrácení sluchu. Dnes 20. 1. 2017 bylo voperované zařízení pacientům poprvé zapojeno a oni mohli znovu slyšet._MG_9841

Sluch je jeden z nejdůležitějších lidských smyslů a jeho trvalá vada způsobuje poruchu rozvoje řeči, abstraktního myšlení, nemožnost naučit se číst a psát. Ročně se v ČR rodí sto neslyšících dětí. Těžkou a trvalou sluchovou vadu má 1 z 1 000 novorozenců. Každý rok dochází u řady dospělých pacientů k výraznému zhoršení sluchové vady nebo až ke vzniku hluchoty.

„Kochleární implantát je propracovanou metodou rehabilitace neslyšících, která umožňuje nejen vnímání zvuků, ale i rozumění řeči a zlepšení nebo vytvoření vlastních řečových schopností. Zvukové vlnění je pomocí implantátu přeměňováno v elektrické impulsy, které jsou kódovány a pak použity k přímému dráždění sluchového nervu. Kochleární implantát tedy představuje „náhražku“ vnitřního ucha,“ říká prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta kliniky ORK a chirurgie hlavy a krku FN HK.

Pro koho je kochleární implantát vhodný:

  • Pro neslyšící děti optimálně do věku 2 let, aby se stihly naučit slyšet a mluvit než se v mozku uzavřou centra řeči.
  • Pro ohluchlé větší děti (které se stihly naučit mluvit) a dospělé ohluchlé po např. po zánětu mozkových blan nebo kvůli rychle se zhoršující sluchové poruše vnitřního ucha.

    Ročně v ČR proběhne cca 100 kochleárních implantací u dětí a dospělých a to ve třech centrech v Praze, Brně a v Ostravě. Toto číslo je ale pětinové oproti západním evropským zemím. „V letošním roce plánujeme provést asi 10 implantací,“ dodává profesor Chrobok.

    Vlastní operace implantátu je pouze jeden z kroků komplexní péče. Hlavní důraz je kladen na předoperační a pooperační péči. Součástí zařízení je i tzv. řečový procesor, který se musí po operaci opakovaně individuálně nastavovat (až několikrát měsíčně), často za krátkodobé hospitalizace. Časté dojíždění do vzdálených center bylo náročné především pro rodiče malých dětí, proto zde byla potřeba vytvoření dalšího centra.

    Dnes byl poprvé nastaven řečový procesor i paní Marii, která byla jedním z prvních pacientů implantovaných ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Paní Marie měla oboustrannou poruchu sluchu, která se zhoršila natolik, že o sluch přišla. Kochleární implantát byl pro ni jedinou možností jak získat sluch zpět. „Miluji hudbu a jsem šťastná, že mohu zase slyšet a už se moc těším na koncert, na který jsem si už před operací koupila lístky. Doufám také, že se zlepší i můj mluvený projev,“ říká paní Marie.

    Součástí kliniky je i foniatrické pracoviště, které pomáhá implantovaným rehabilitovat sluch a řeč. ORL klinika také velmi úzce spolupracuje se Základní školou pro sluchově postižené v Hradci Králové, která se těmto dětem díky svým zkušeným pedagogům, logopedům i psychologům dále věnuje.