Lékaři v teplické nemocnici se učí vyšetřovat pomocí endosonografie

27 / 06 / 2016

 

Lékaři v teplické nemocnici se již několik měsíců učí vyšetřovat pomocí endosonografie. V roce 2015 získala nemocnice z projektu Regionálního operačního programu Severozápad „Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť Krajské zdravotní, a. s.“ nové přístroje pro Interní oddělení II zaměřené na gastroenterologii a hepatologii.

Z uvolněných prostředků došlo k pořízení endosonografické sestavy čítající endoskopickou věž, ultrazvukový systém a dva kusy  endosonografických videogastroskopů s  lineární a radiální sondou. Dále byla pořízena druhá endoskopická věž včetně videokolonoskopu a videogastroskopu. Kupní cena včetně DPH přesáhla 10 milionů korun, poskytnutá dotace činila 85 %, tedy více než 8,5 milionu korun. Zbývajících 15 %, přibližně 1,5 milionu korun, pokryla Krajská zdravotní, a. s., z navýšení svého základního jmění Ústeckým krajem, který je jediným akcionářem společnosti.

„Nejvíce je sestava  využívána  k vyšetření onemocnění slinivky,  vyšetření umožňuje podrobnou  diagnostiku zánětů a nádorů, dalších cystických lézí slinivky, onemocnění  jater, žlučových cest, lézí žaludku a jícnu. Výhodou tohoto vyšetření je, že se mohou odebírat vzorky tenkou jehlou, vzorky se dále posílají na cytologické či histologické vyšetření a výsledek může určit další postup léčby pacienta, podle toho, zda se jedná o benigní nebo nádorové - maligní  onemocnění. Od začátku roku spolupracujeme s doc. MUDr. Janem Martínkem, Ph.D., z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny,“ říká primář Interního oddělení II, Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Ladislav Hadraba. Docent Martínek v Teplicích připravuje zdejší specialisty k získání certifikace pro vyšetření tímto přístrojem.

„Jde o kombinované vyšetření, endoskopické a ultrazvukové. Zčásti lze vyšetření připodobnit ke  známější gastroskopii. Před výkonem podáme pacientovi, kterému zajistíme žilní přístup, tlumící látky, aby vyšetření zvládl a probíhalo v klidu. Vyšetření trvá od 20 do 40 minut. Velkou výhodou je, že se během něj mohou odebírat vzorky, které pak putují na histologické a cytologické vyšetření. Jestliže se odebírají vzorky, pacient zůstává na lůžkovém oddělení, na lůžkové části Interny II, abychom předešli a včas  odhalili  možné komplikace,“ vysvětlil primář, jak vyšetření na souboru nových přístrojů probíhá.

V rámci pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s., bylo toto vyšetření dosud prováděno pouze  na gastroenterologickém oddělení v ústecké Masarykově nemocnici.

Podle doc. MUDr. Jana Martínka, Ph.D., je délka proškolování závislá od toho, jak často k němu lékař přistupuje. „Toto vyšetření se nedělá tak často jako kolonoskopie nebo gastroskopie, protože se provádí jen u indikovaných pacientů. Může trvat rok i déle, než si je specialista opravdu jistý. K diagnostice totiž přistupuje terapie – endosonografie, která umožňuje léčebné zákroky. Umožňuje odběr vzorků jehlou ze slinivky, drenáže do jater a různých dutin. To všechno se učí postupně: diagnostika, odběr tkáně, terapeutické procedury. Celý proces je završen získáním licence, kdy odpovědnost za výsledky lékař přebírá už sám,“ přiblížil docent Martínek.

logo-kz_male

ImgHandler.ashx