Lékaři: Nebojte se přijít!

Lékaři: Nebojte se přijít!
09 / 04 / 2020

Sdružení ambulantních specialistů ČR, Česká stomatologická komora a Sdružení soukromých gynekologů ČR dnes vydali prohlášení k současné situaci v českém zdravotnictví. Vyzývají své pacienty, aby se, mají-li jakékoli potíže, neobávali s nimi oslovit lékaře a po konzultaci s ním se nebáli jej navštívit.

Díky zajištěným ochranným pomůckám a nastaveným protiepidemickým režimům je valná většina lékařů všech odborností ve svých ambulancích a jsou připraveni vám pomoci. Neodkládejte tuto konsultaci a event. návštěvu na dobu, kdy odezní epidemie. To může být pozdě a vy v té době můžete mít již jen těžko řešitelné komplikace, kterým lze dnes předejít. V ambulancích jsme pro všechny pacienty se všemi diagnosami, kterými se ve svých odbornostech zabýváme.
Máte-li obtíže s pohybovým aparátem, neobávejte se nás navštívit. Naše klinika zůstává otevřena. Těšíme se na Vás!

BODY SOLUTION CLINIC

Zenklova 1545/39 (4,34 km)
18000 Praha

bodysolutionclinic.cz

Tagy článku