Lékaři Krajské zdravotní uspěli v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2016

25 / 02 / 2017

Přední příčky ve čtenářské anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2016 obsadili lékaři Krajské zdravotní, a. s. Výsledky 6. ročníku byly slavnostně vyhlášeny v polovině února v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Hlasující čtenáři i porota ocenili prvním místem v kategorii Veřejná sféra prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., a třetím místem v kategorii Dobrý skutek MUDr. Janu Dušánkovou, která cenu převzala z rukou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, oceněného v uplynulém roce Osobností roku Ústeckého kraje.ec136357-8f34-4431-854e-0bdbc91a6c0f-dsc_8727

Lékaři ústecké Masarykovy nemocnice reprezentovali již tradičně svým úspěchem v prestižní čtenářské anketě vydavatelské skupiny Metropol a Skupiny ČEZ, Krajskou zdravotní, a. s., která tvoří páteřní síť pěti nemocnic Ústeckého kraje, v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., je přednostou Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a předsedou Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. „Vítězství ve čtenářské anketě Osobnost roku ústeckého kraje si velmi vážím, je to ocenění práce celého týmu naší neurochirurgické kliniky. Chtěl bych proto poděkovat kolegům lékařům a sestrám kliniky, dále všem spolupracujícím oborům a vedení nemocnice za podmínky, které vytváří našemu specializovanému oboru. Poděkovat bych chtěl i své ženě a celé rodině za výborné zázemí pro náročnou práci. Ocenění chápu též jako povzbuzení a závazek k dalšímu zkvalitňování naší práce a vyšší konkurenceschopnosti v rámci České republiky i Evropy,“ uvedl prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., kterému ocenění předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a primátorka statutárního města Děčína, paní Marie Blažková.

MUDr. Jana Dušánková, je lékařkou na Onkologickém oddělení v Masarykově nemocnici a členkou týmu mobilního hospice, který pomáhá těžce nemocným pacientům skončit svůj životní příběh doma, ve svém vlastním sociálním prostředí a v kruhu rodiny. „Velmi si vážím všech hlasů. Znamená to pro mě odměnu za práci nejen mou, ale celého hospicového týmu. Ocenění si velmi považuji,“ reagovala na výsledek ankety MUDr. Jana Dušánková.ec136357-8f34-4431-854e-0bdbc91a6c0f-dsc_8437-1

„Chtěl bych oběma oceněným poblahopřát a zároveň jim poděkovat za péči a úsilí, s nimiž odvádějí svoji práci. Velmi mě těší, že zaměstnanci Krajské zdravotní se pravidelně umísťují na předních příčkách této ankety, kdy o vítězi nerozhodují jen odborníci v dané kategorii, ale také široká veřejnost,“ vyslovil gratulaci Ing. Jiří Novák, který obdržel loni cenu v kategorii Podnikání a management za osobní přínos pro rozvoj největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji při modernizaci pěti nemocnic, investic do nejmodernějšího přístrojového vybavení, zvyšování mezd zaměstnanců i měnícího se obrazu vnímání společnosti u veřejnosti. V předchozích letech ceny dále získali přednostové klinik ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Jan Schraml, Ph.D., a MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.