Ladislav Špaček se vrátil do Kroměříže s tématem zlepšování vztahů mezi zdravotníkem a pacientem

Ladislav Špaček se vrátil do Kroměříže s tématem zlepšování vztahů mezi zdravotníkem a pacientem
21 / 11 / 2019

Co Ladislav Špaček letos v září v Kroměřížské nemocnici slíbil, to včera také splnil a znovu přijel za zdejšími zdravotníky. Po úspěšném semináři na téma Komunikace s pacientem, kterého se před dvěma měsíci účastnili primáři, vrchní sestry a členové managementu zdravotnického zařízení, včera opět přednášel pro další lékaře a sestry z Kroměřížské nemocnice. Ta seminář připravila v rámci benefitů pro své zaměstnance, přičemž zájem byl takový, že musely být vypsány i další termíny na začátek příštího roku.

„Pacient je dnes především klient, je alfou a omegou počínání zdravotníků. Jestliže chceme, aby o nás lidé mluvili dobře, aby si nemocnice v Kroměříži získala dobré jméno, musíme na tom pracovat. To je věcí každého, kdo s pacientem v průběhu léčebného procesu přichází do styku. Dnes už i na úřadě nebo v obchodě lidé očekávají jednání na úrovni a mělo by být samozřejmostí, a do tohoto trendu by se měla zařadit také Kroměřížská nemocnice. Myslím, že v řadě nemocnic už se vztah zdravotník-pacient daří zlepšovat, a také tady mají zdravotníci snahu na něm pracovat,“ uvedl Ladislav Špaček už během minulé návštěvy v Kroměříži.

Setkání s uznávaným českým odborníkem na etiketu a komunikaci a obsah tříhodinové přednášky si její účastníci velmi pochvalovali. „Seminář vnímám velice pozitivně. Etiketu a slušné chování řadím osobně mezi nejdůležitější hodnoty ve společnosti. Jsem ráda, že pro nás pan ředitel toto setkání domluvil, za třiadvacet let jsem v Kroměřížské nemocnici nic podobného nezažila. Myslím, že by se takové semináře měly pravidelně opakovat napříč celou nemocnicí, význam to má zejména pro střední zdravotnický personál, který stráví nejvíce času s pacienty a věnuje se jejich potřebám. Přednes pana Špačka byl skvělý, řekl zásadní věci, udržel si pozornost a byl také vtipný. Bylo to zábavné a odnesla jsem si přitom sama spoustu informací. Každý den si sami můžeme ověřit, že správná komunikace dokáže řešit spoustu věcí a pomáhá předcházet případným sporům,“ zhodnotila jedna z účastnic Hana Trlicová, vrchní sestra Neurologického oddělení Kroměřížské nemocnice.

O včerejší seminář se známým pedagogem, televizním novinářem a moderátorem, spisovatelem, popularizátorem společenské etikety a také někdejším tiskovým mluvčím prezidenta Václava Havla byl mezi zdravotníky velký zájem. Svědčí o tom i fakt, že padesátka míst byla při online rezervaci velmi rychle obsazena. Ladislav Špaček ale do Kroměříže přijede ještě dvakrát během února a jednou také v dubnu příštího roku, aby uspokojil i další zájemce, přičemž tyto přednášky jsou opět určeny pro zaměstnance Kroměřížské nemocnice.