Kroměřížská nemocnice i v době pandemie úspěšně nabírá zaměstnance a hospodaří s kladným výsledkem

Kroměřížská nemocnice i v době pandemie úspěšně nabírá zaměstnance a hospodaří s kladným výsledkem
foto: bnzlin.cz/MUDr. David Prchal
15 / 10 / 2020

Nejnižší míra zaměstnanecké fluktuace za posledních 10 let, špičková zdravotnická technika, hospodaření v zisku. Kroměřížská nemocnice se nachází v jednom z nejlepších období své 110 let dlouhé historie. Nic na tom nemění ani současná velmi komplikovaná epidemiologická situace.

„Prestiž naší nemocnice bezesporu roste. Daří se nám po odborné i ekonomické stránce, zvyšuje se zájem zdravotníků o práci u nás. Od roku 2010 jsme posílili o více než stovku pracovníků a stali jsme se tak největším zaměstnavatelem v okrese Kroměříž,“ konstatoval ředitel Kroměřížské nemocnice Petr Liškář. 

Kromerizska nemocnice / bnzlin.cz

V letošním roce nastoupilo do nemocnice 16 nových lékařů. Tři na oddělení interny, což mimo jiné pomohlo vyřešit situaci vzniklou nástupy lékařek na mateřské dovolené, stejný počet na chirurgické, gynekologicko-porodnické a dětské oddělení, na ORL, urologii, ortopedii a radiodiagnostiku po jednom lékaři. „Další dva noví lékaři nastoupí od prosince na plicní oddělení a internu. Příchody budou pokračovat i v příštím roce, hned na jeho počátku se neurologie dočká posily tří zkušených lékařů. A mohu ujistit, že s náborem zaměstnanců neustaneme, s každým zájemcem se rádi osobně setkáme,“ prohlásila Naděžda Bergmanová, personální náměstkyně Kroměřížské nemocnice.

MGR / bnzlin.cz

V roce 2021 rozšíří řady zdravotníků i dva studenti šestého ročníku studia na lékařské fakultě, kteří zde budou působit v rámci stipendia. Jeden z nich nastoupí na internu se specializací na gastroenterologii, druhý bude působit na ARO. O náklady na jejich stipendijní program se nemocnice podělí se Zlínským krajem. „Příchody obou studentů dokazují, že naše nemocnice je atraktivní i pro začínající kolegy. A to proto, že jim dokáže poskytnout perfektní zázemí a umožní jim získávat potřebné znalosti a zkušenosti. Je to dané také tím, že naši primáři jsou garanti akreditací pro další vzdělávání na svých odděleních,“ vysvětlila Naděžda Bergmanová.

KMN ORL / bnzlin.cz

Potěšitelné je, že kromě příchodů nových zaměstnanců se Kroměřížské nemocnici daří udržet i ty stávající. Fluktuace se pohybuje na0 velmi nízké hodnotě 8,5 procenta, což je nejméně za posledních deset let.

Nemocnici se daří i ekonomicky. Za rok 2019 měla zisk 27 milionů korun a poprvé ve své historii dosáhla také kladného parametru tzv. pracovního kapitálu. Daří se jí i v letošním roce, když v období leden - srpen hospodařila se ziskem 26,9 milionu korun. „A to navzdory tomu, že z důvodu pandemické situace jsme nuceni omezovat provoz, a máme zároveň zvýšené náklady, protože jsme našim zaměstnancům vyplatili odměny nad rámec všech veřejně deklarovaných benefitů pro zdravotníky. Udělali jsme to ale rádi, odvádí skvělou práci.  V listopadu jim z dotace, dle příslušných dotačních podmínek, vyplatíme další mimořádné odměny ve výši 75 tisíc korun pro zdravotníka a 30 tisíc korun pro nezdravotníka,“ upozornil Petr Liškář.

Kladné hospodářské výsledky umožňují Kroměřížské nemocnici zásadně investovat do obnovy a modernizace. Mezi nejvýznamnější počiny z posledních let patří například dokončení přístavby pavilonu A, kde je umístěna nová magnetická rezonance a další diagnostické přístroje, a pracoviště ortoptiky. Souhrnně šlo o investicí za 101 milionů korun a investorem byl Zlínský kraj, který je zakladatelem nemocnice. Pořízení magnetické rezonance vyšlo na 25 milionů korun, 85 % této částky pokryla dotace z programu IROP, zbylou část Kroměřížská nemocnice uvolnila z vlastního rozpočtu. Z něj zaplatila i pořízení moderní laparoskopické věže pro Chirurgické oddělení za téměř 2 miliony korun, nebo rekonstrukci prostor Otolaryngologického oddělení za více než 8 milionů korun.

 

Jakého konkrétního hospodářského výsledku dosáhne Kroměřížská nemocnice za letošní rok nejde v tuto chvíli odhadnout, a to z důvodu druhé vlny pandemie onemocnění COVID-19, kvůli které bylo nutné omezit operativu. Zvyšují se také náklady na ochranné pomůcky pro zdravotníky a další personál. „Odhad výsledku hospodaření není za této situace podstatný. Nejdůležitější je pro nás, abychom se dokázali kvalifikovaně postarat o naše pacienty. Na tomto místě je nezbytné vyzdvihnout zejména všechny zaměstnance plicního oddělení. Ti se pod vedením primářky Jany Pšikalové úspěšně zhostili nelehkého úkolu, kterým je starost o covid pozitivní pacienty. Pochvalu a poděkování si zaslouží i pracovníci dalších oddělení, která jsou postupně vyčleňována pro tyto pacienty, jmenovitě oddělení ošetřovatelské péče, urologie, interní JIP, ARO a další,“ vzkázal Petr Liškář.

Nemocnice v Kroměříži byla založena v roce 1910. Původně měla 30 zaměstnanců, nyní jich je 870. Péči poskytují pacientům na 21 odděleních, ať už v interních či chirurgických oborech, s vlastními laboratorními službami. Do její spádové oblasti patří cca 110 tisíc obyvatel.

 

Tagy článku