Královéhradecký kraj: Pacientské organizace nabízejí pomoc pacientům i zdravotníkům

10 / 08 / 2016

Seznam pětatřiceti pacientských organizací pro nejrůznější druhy lékařských diagnóz včetně kontaktů přinášejí od srpna webové stránky Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje //zhkhk.cz/pacientske-organizace. Pacienti, ať už trpí často se vyskytujícím nebo vzácným onemocněním, či jejich rodinní příslušníci tak mají nyní na jednom místě k dispozici aktuální databázi, díky níž se mohou spojit s lidmi řešícími stejnou nebo obdobnou situaci a využít jejich významnou podporu a pomoc. Zmapování pacientských organizací provedl holding v rámci aktualizace a kultivace koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje na léta 2016-2020, na které spolupracuje s Královéhradeckým krajem.

zhkhk

 

„Problematika pacientských organizací do koncepce zdravotnictví nepochybně patří,“ říká krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková. „Představují obrovskou pomoc v informovanosti pacientů i zdravotníků, v podpoře pacienta i jeho rodiny, pomáhají pacientům vyrovnat se s diagnózou, detailně znají specifické potřeby pacientů a mohou zcela konkrétně pomáhat ostatním. Vědí, na jaké odborníky se obrátit, jaké pomůcky si lze pořídit, zajišťují asistenty, pomáhají s orientací v sociálním systému, často realizují i rehabilitaci pro pacienty. Osobně se domnívám, že je tu prostor ke zvážení začlenění pacientských organizací jako rovnocenného partnera do širokého týmu péče o pacienta,“ dodává radní Třešňáková.

Pacientské organizace jsou schopny poskytovat metodickou pomoc nejen pacientům a jejich rodinám, ale např. i nelékařskému zdravotnickému personálu a v případě vzácných onemocnění mnohdy i lékařům. Významnou úlohu plní i v oblasti destigmatizace daného onemocnění ve společnosti, pomáhají s maximálně možným zapojením pacienta do normálního života. Jednou ze společných silných stránek pacientských organizací, které fungují většinou na spolkové bázi, je osobní přístup – velice často jsou jejich představiteli lidé, kteří sami trpěli či trpí danou nemocí, anebo jí trpí či trpěl jejich blízký, o něhož pečují či pečovali. Mají tak s nemocí tu nejbližší zkušenost a rozhodli se podat pomocnou ruku ostatním podobně postiženým.

jana tresnakova

 

 

 

„Schůzka se zástupci pacientských organizací byla pro nás cenným zdrojem informací o jejich činnosti. Společně jsme na ní definovali i cíle, které zapracujeme do koncepce. Jedním z nich je právě rozšíření povědomí laické i odborné veřejnosti o existenci pacientských organizací a jejich nabídce,“ doplňuje Miroslav Procházka, předseda představenstva ZH KHK. „Jde o aktivitu zdola, která má stejný cíl, jako práce zdravotníků v našich nemocnicích, tedy pomoci pacientovi. Proto považuji za racionální zpřístupnit informaci o pacientských organizacích právě na našem webu,“ uzavírá Procházka.

Zdroj: zhkhk.cz