KRÁLOVÉHRADECKÝ HOLDING: Krajské nemocnice se aktivně podílejí na přípravě mladých lékařů

23 / 05 / 2016

Podmínkou pro samostatný výkon práce lékaře jako specialisty v některém z lékařských oborů je absolvování postgraduálního vzdělávání. Do této specializační přípravy, jejíž důležitou součástí je praktický výcvik pod vedením zkušeného lékaře se specializovanou způsobilostí, přijímají čerstvé absolventy medicíny i nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. V roce 2015 v nich úspěšně dokončilo své postgraduální vzdělávání osm lékařek a lékařů. Tři lékařky získaly specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví, jedna v oboru oční lékařství, jedna v oboru rehabilitace, jedna v oboru patologie. Jeden lékař získal specializaci v oboru chirurgie a jeden v oboru všeobecné praktické lékařství. Všichni i nadále pracují v lékařských týmech nemocnic krajského holdingu a o pacienty již mohou pečovat samostatně. Dvě lékařky působí v Trutnově, tři lékařky v Náchodě, jedna lékařka a jeden lékař v Rychnově n. K. a jeden lékař v Broumově.

Od začátku letošního roku přibyli k těmto nedávno atestovaným lékařům v rámci nemocnic ZH KHK tři další – specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství získali jeden lékař v rychnovské a jedna lékařka v jičínské nemocnici, a v oboru radiologie a zobrazovací metody jedna lékařka v nemocnici Náchod.

Specializační přípravu mladí lékaři absolvují na odděleních, která jsou pro tento účel akreditována Ministerstvem zdravotnictví:

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM: Chirurgie, Urologie JIČÍN: ARO, Dětské lékařství, Endokrinologie a diabetologie, Geriatrie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Klinická biochemie, Lékařská mikrobiologie, Nefrologie, Neurologie, Nukleární medicína, Otorinolaryngo­logie, Psychiatrie, Radiologické a zobrazovací techniky, Rehabilitační a fyzikální medicína, Traumatologie, Vnitřní lékařství

NÁCHOD: ARO, Dětské lékařství, Gastroenterologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Klinická biochemie, Lékařská mikrobiologie, Nefrologie, Neurologie, Ortopedie, Patologie, Psychiatrie, Radiologické a zobrazovací techniky, Rehabilitační a fyzikální medicína, Urologie, Vnitřní lékařství, Všeobecné praktické lékařství

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: Gastroenterologie, Chirurgie, Ortopedie, Vnitřní lékařství

TRUTNOV: Dětské lékařství, Gynekologie a porodnictví, Hematologie a transfúzní lékařství, Chirurgie, Klinická biochemie, Nefrologie, Neurologie, Oftalmologie, Ortopedie, Radiologické a zobrazovací techniky, Radiační onkologie, Rehabilitační a fyzikální medicína, Traumatologie, Vnitřní lékařství Délka postgraduálního či specializačního vzdělávání se pohybuje v rozmezí 3-8 let podle jednotlivých oborů.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních pod dohledem školitele podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů schválených a zveřejněných ministerstvem. Tyto programy stanoví celkovou délku specializačního vzdělávání, požadavky na odbornou klinickou praxi na vybraných pracovištích, povinné a doporučené školicí akce, rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností, které si musí uchazeč o specializaci osvojit, a seznam požadovaných klinických výkonů (vyšetření, léčebných a operativních výkonů atd.), které musí provést. Dle stávající legislativy si absolventi medicíny vybírají ze 46 základních oborů, pro něž je stanoveno 17 základních kmenů.

Aktuálně projednávaná novela zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů snižuje počet základních oborů na 33, přičemž počet základních kmenů by se měl navýšit o kmen onkologický.

Počty lékařů ve specializační přípravě v jednotlivých nemocnicích ZH KHK k 30. 4. 2016:

Oblastní nemocnice Náchod 64

Oblastní nemocnice Trutnov29

Oblastní nemocnice Jičín 44

Městská nemocnice DKnL 10

Celkem    147

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje je zastřešující mateřská akciová společnost založená Královéhradeckým krajem v roce 2003 za účelem kontroly a vykonávání akcionářských práv v krajských zdravotnických zařízeních. Holding je 100% akcionářem ve všech krajských nemocnicích - Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Jaroměř, Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Broumov, Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Nové Město nad Metují, Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s. - Nemocnice Nový Bydžov, Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem.

Zdroj: zhkhk.cz