Královéhradecko: Kraj chce moderní výcviková zařízení pro záchranku i novou výjezdovou základnu v Temném Dole. Ještě na přelomu roku zažádá o dotaci

14 / 12 / 2016

normal-3086_2

Simulátor zásahu u dopravní nehody, ve výšce nebo ve stísněném obytném prostoru, moderní technologie pro výuku a odbornou přípravu nebo nová výjezdová základna ZZS a výukové středisko v Temném Dole v Krkonoších. To jsou cíle tří projektů na modernizaci výcviku krajské záchranné služby, na které chce kraj získat dotaci. Žádosti s projekty o evropskou dotaci chce podat ještě na přelomu roku. Odhadované náklady na projekty se pohybují kolem 50 milionů korun včetně DPH.

„Díky modernizaci vybavení a zlepšení podmínek výcviku můžeme pomoci našim záchranářům zvládat ještě kvalitněji přípravu na mimořádné situace. Nová základna v Temném Dole je pak krokem k ještě lepšímu pokrytí našeho kraje z hlediska zákonného dodržování časové dojezdovosti záchranné služby, kde právě v horských oblastech může být příjezd pomoci především v zimním období problematický,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

Nejnákladnějším z projektů je vybudování výjezdového stanoviště ZZS KHK v lokalitě Temný Důl, v rámci kterého by měla díky revitalizaci jednoho ze dvou stávajících objektů na území Temného Dolu v obci Horní Maršov vzniknout nová výjezdová základna. V rámci plánované rekonstrukce druhého objektu by mělo dojít také k modernizaci a dovybavení vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KHK. Náklady na opravy obou budov se odhadují dohromady na asi 36 milionů korun včetně DPH.

Druhým projektem je vybudování přístavby u heliportu Letecké záchranné služby Hradec Králové, kde v současnosti probíhají vzdělávací semináře pro záchranáře a lékaře ZZS KHK či například pro členy horské služby. Počítá se s pořízením simulátorů zásahu u dopravní nehody, u nehody s hromadným postižením zdraví, simulátoru staveniště, zásahu ve výšce nebo i lezeckého trenažéru. Předpokládané náklady projektu jsou celkem 8,8 milionu korun včetně DPH.

Kromě toho by měla být modernizována i Věž vzdělávacího a výcvikového střediska Hradec Králové, která získá dohromady 11 nových simulátorů. Zde jsou náklady 7,9 milionu korun včetně DPH. V tomto případě byla již žádost o podporu podána.

Ve všech případech bude žádat kraj o dotaci ve výši 90 % (85 % z Integrovaného regionální operačního programu, 5 % od státu), 10 % se podílí z vlastního rozpočtu kraj.