Krajská zdravotní zrekonstruovala prostory v chomutovské nemocnici

06 / 10 / 2016

ImgHandler.ashx-10

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v opravách a rekonstrukcích svých pěti nemocnicDalší dvě oddělení se podařilo Krajské zdravotní, a. s., v roce 2016 zrekonstruovat v Nemocnici Chomutov, o. z. Modernizace se týkala části radiodiagnostického oddělení a lůžkové části neurologického oddělení.

„Jsem velmi rád, že se krom velkých investičních akcí za desítky milionů korun, jakými naposled byly rekonstrukce včetně přístrojové obměny a dovybavení chomutovské onkologie a nukleární medicíny, daří postupně realizovat i menší rekonstrukce na odděleních, zpříjemňující prostředí jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál. Důkazem toho je druhá etapa modernizace radiodiagnostického oddělení chomutovské nemocnice. Proběhly zde stavební úpravy a nové jsou příčky, antistatické podlahy, stropní podhledy s novým osvětlením, jak v ambulancích, v čekárnách, tak i na chodbě. Vyměněny byly dveře i okna, ochranné lišty na zdech, nové je také grafické značení. Stavební práce proběhly od března do června a celkové náklady dosáhly částky 994 780 Kč včetně DPH,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„V srpnu pak podobně proběhla modernizace lůžkové části neurologického oddělení. Rekonstrukcí prošly zárubně, dveře, výmalba, nové jsou podlahy ochranné lišty na zdech a grafické značení. Celkové náklady dosáhly 181 449 Kč včetně DPH. Část financí na rekonstrukci uvolnilo neurologické oddělení ze svých finančních prostředků. I takové menší akce jsou důležité, protože dokreslují dlouhodobou systematickou snahu Krajské zdravotní o postupné přiblížení prostor svých nemocnic standardům, které odpovídají úrovni a kvalitám moderní zdravotní péče,“ uvedlaMUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., doplnil, že v chomutovské nemocnici jsou plánovány další rekonstrukce. „V letošním roce ještě vybudujeme nové mamografické centrum, opravíme chodbu k chirurgii, kdy v příštím roce přijde na řadu etapová rekonstrukce celého oddělení. Z významných investičních akcí dále stojí za zmínku vybudování urgentního příjmu včetně spojovacího koridoru, zřídíme nový stravovací provoz včetně nové technologie, vybudujeme stacionář onkologie, čeká nás další adaptace prostor nukleární medicíny v souvislosti s instalací GAMA kamer a stavební úpravy pro umístění nové magnetické rezonance,“ doplnil Ing. Petr Fiala.

ImgHandler.ashx-9