Krajská zdravotní zprovoznila v ústecké Masarykově nemocnici nové prostory pro oddělení klinické imunologie a alergologie a centrum léčby chronické bolesti

Krajská zdravotní zprovoznila v ústecké Masarykově nemocnici nové prostory pro oddělení klinické imunologie a alergologie a centrum léčby chronické bolesti
foto: kzcr.eu/Krajská zdravotní, a.s. - otevření nového oddělení
02 / 09 / 2020

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), pokračuje v revitalizaci pavilonu „T“ v ústecké Masarykově nemocnici. V pondělí 31. srpna 2020 došlo ve 4. nadzemním podlaží ke slavnostnímu představení nových prostor oddělení klinické imunologie a alergologie (OKIA) a centra léčby chronické bolesti.

„Představenstvo společnosti investuje do rozvoje všech svých nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově dlouhodobě. Minulý týden jsme slavnostně uvedli do provozu nově revitalizované a vybudované prostory v děčínské nemocnici, nyní otevíráme nové prostory v Ústí nad Labem,“ uvedl Ing. Jiří Novák předseda představenstva KZ a dodal: „V ústecké Masarykově nemocnici nás v nejbližších týdnech navíc čeká realizace největší investice v hlavním areálu, kterou je výstavba nového moderního pavilonu pro Kardiocentrum. Jde o logické pokračování plnění strategických zájmů naší společnosti.“
„Prostory ve 4. nadzemním podlaží nejstaršího pavilonu ústecké Masarykovy nemocnice byly dlouho nevyužívané. Adaptací vyhovují jak požárním normám, tak současným ostatním platným předpisům. Jsem přesvědčen, že nyní budou dobře sloužit i potřebám oddělení klinické imunologie a alergologie a centru léčby chronické bolesti. Za rozvoj celé Krajské zdravotní a za revitalizaci jednotlivých pracovišť v posledních letech děkuji představenstvu Krajské zdravotní v čele s Ing. Jiřím Novákem,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
„Oddělení klinické imunologie a alergologie i centrum léčby chronické bolesti mají v ústecké Masarykově nemocnici svou historickou pozici. Přestěhováním do nových prostor obě zdravotnická pracoviště získávají prostor pro centralizaci, další rozvoj a rozšíření komfortu v péči o pacienty. I já děkuji panu předsedovi představenstva Krajské zdravotní Ing. Jiřímu Novákovi za jeho neutuchající zájem o rozvoj Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ doplnil MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice.
„Samostatné oddělení klinické imunologie a alergologie bylo organizačně zřízeno v ústecké Masarykově nemocnici 1. dubna 2018 a navázalo tak na tradici tohoto medicínského oboru ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Poskytuje komplexní ambulantní klinickou péči o nemocné s alergickými a imunologickými chorobami, zabývá se diagnostikou, léčbou a dispenzarizací pacientů s poruchami imunity. Lékaři OKIA rovněž zajišťují konziliární činnost pro další oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Pracovní náplň oddělení zahrnuje činnost dvou center. Prvním je centrum pro léčbu těžkého bronchiálního astmatu, které funguje ve spolupráci s plicním oddělením, druhým je centrum pro léčbu primárních imunodeficitů, které provádí diagnostiku a zajišťuje substituční léčbu podkožními imunoglobuliny a ambulantní poskytování léčby intravenózními imunobloguliny,“ představil činnost oddělení klinické imunologie a alergologie primář MUDr. Dalibor Jílek.
Centrum léčby chronické bolesti bylo v ústecké Masarykově nemocnici založeno dne 1. ledna 2019. „Specialisté dosud využívali ambulanci v 5. nadzemním podlaží pavilonu ‚C‘ hlavního areálu. Na pracovišti léčby chronické bolesti většinu případů tvoří chronická nenádorová bolest, zejména bolesti pohybového aparátu, případně některé typy bolesti neuropatické. Menší podíl, ale nikoli nevýznamný, tvoří pacienti s nádorovým onemocněním, kde se při organizaci léčby úzce spolupracuje s onkologickým oddělením. Na novém místě v pavilonu ‚T‘ budou nezávisle na sobě fungovat dvě ambulance, ve kterých mohou pracovat současně dva algeziologové, neurolog a psycholog, případně fyzioterapeut. Součástí je i místnost pro intervenční léčbu a denní stacionář, jenž je k dispozici i pro infuzní analgetickou léčbu u ambulantních pacientů. Centrum léčby chronické bolesti patří též mezi neurostimulační centra v České republice a může tedy u přísně indikovaných pacientů poskytnout nejmodernější metody léčby chronické neztišitelné bolesti, kterou nelze zvládnout jinými způsoby,“ uvedl během prohlídky vedoucí centra MUDr. Jan Procházka, Ph.D., lékař Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Tagy článku