Ústí nad Labem: Krajská zdravotní zahájila provoz PET centra v Masarykově nemocnici

11 / 07 / 2016

Krajská zdravotní, a. s., slavnostně zahájila provoz PET centra v ústecké Masarykově nemocnici, které vzniklo v rámci druhé etapy modernizace pracoviště konvenční nukleární medicíny V Podhájí. V rámci modernizace, provedené za podpory Ústeckého kraje, došlo k zásadní rekonstrukci prostor včetně pořízení unikátního přístroje PET/CT (pozitronová emisní a RTG počítačová tomografie).

„Jsem rád, že se nám v Ústeckém kraji povedlo zachránit onkologické centrum. Dovolím si říci, že je to jeden z největších úspěchů současného vedení kraje v tomto volebním období. Pro zachování onkologického centra jsme však museli splnit několik podmínek, jak tady na pracovišti v Ústí nad Labem, tak na detašovaném oddělení v chomutovské nemocnici. Jednou z podmínek bylo vybavení onkologických pracovišť, nukleární medicíny novými přístroji a rekonstrukce stávajících prostor, díky které jsme se dnes sešli. Zdravotní personál Krajské zdravotní, tak má odpovídající přístrojové vybavení a důstojné prostory pro léčbu svých pacientů,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., uvedl: „Stavební investice včetně bouracích prací, vybudování nové elektroinstalace a dalších potřebných náležitostí, přišla na bezmála 8,5 milionu Kč včetně DPH. Rekonstrukcí došlo ke kompletně novému dispozičnímu uspořádání dotčených prostor, s novými rozvody medicínských plynů a vytápění, položena byla nová podlaha a nové stropní podhledy. Při potřebných stavebních pracích došlo rovněž k vybudování nových rozvodů vzduchotechniky včetně instalace nové vzduchotechnické jednotky. Modernizací prošly také rozvody vodovodního potrubí a kanalizace. Nedílnou součástí uvedení do provozu skeneru PET/CT je instalace automatických stínících dveří.“

„Chtěl bych ještě využít dnešního setkání se zástupci médií a zmínit další nelehký úkol, který si vedení Krajské zdravotní stanovilo. Tím úkolem je vybudování komplexního kardiovaskulárního centra, které by bylo pro obyvatele Ústeckého kraje jednoznačným přínosem. Na jeho potřebnost ukazují studie, provedené profesorem Červinkou, přednostou kardiologické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice, kdy splňujeme i podmínku 400 až 500 pacientů ročně indikovaných pro kardiochirurgické výkony. Určitě to bude další trnitá, a možná ještě těžší cesta, než k znovuzískání statutu komplexního onkologického centra, ale obyvatelé našeho kraje si takové zlepšení zdravotní péče jistě zaslouží,“ zmínil Ing. Jiří Novák.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala uvedl, že skener PET/CT Krajská zdravotní, a. s., pořídila za pomoci projektu „Komplexní onkologické centrum KZ, a.s. – pořízení přístrojů, financovaného z 19. Výzvy Integrovaného operačního programu - Ministerstva zdravotnictví České republiky za 68 423 806,00 Kč včetně DPH. „Dotace ve výši 85% činila 58 160 235,10 Kč. Zbylých 15% ve výši 10 263 570,9 Kč uhradila Krajská zdravotní z prostředků Ústeckého kraje, který z pozice jediného akcionáře Krajské zdravotní navýšil základní jmění se záměrem jeho využití formou spoluúčasti při realizacích dotačních zdrojů. Zároveň musím zmínit, že rekonstrukce onkologického pavilonu ústecké Masarykovy nemocnice vstupuje do další etapy modernizace, kdy na řadu přijdou vnější prostory. V tomto týdnu vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele nové fasády budovy včetně zateplení, po kterém dojde k vybudování lékárny v pavilonu a poté přijde na řadu rekonstrukce stávajícího parkoviště, které se rozroste o nová místa,“ dodal Ing. Petr Fiala.

Ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne doplnil, že zahájením provozu PET centra a přístroje PET/CT v pavilonu V Podhájí splňuje komplexní onkologické centrum všechny podmínky. „V pavilonu V Podhájí sídli klinická onkologie, radiační onkologie a konvenční nukleární medicína. Nutno však zmínit další pracoviště, která sídlí v areálu ústecké Masarykovy nemocnice v ulici Sociální péče, jakými je onkochirurgie, onkourologie nebo pneumoonkologie,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny ústecké Masarykovy nemocnice a chomutovské nemocnice, řekl, že vyšetření prostřednictvím PET/CT spojuje dvě diagnostické metody v jednu a to pozitronovou emisní tomografii (PET) a počítačovou tomografii (CT), které se provádějí téměř současně. „Při PET vyšetření je pacientovi nitrožilně podáno malé množství radioaktivní látky, která se po určitou dobu vychytává v jeho těle. Tato část vyšetření umožňuje posoudit metabolizmus ve tkáních. Při CT vyšetření se naopak využívá rentgenových paprsků, které procházejí tělem pacienta, a následně detailně vykreslí strukturu vyšetřovaných orgánů. Pro lepší vzájemné odlišení orgánů a cévních struktur je možné během CT vyšetření do žíly ještě aplikovat kontrastní látku. Toto vyšetření je jednou z nejpřesnějších diagnostických metod současné medicíny a může pomoci k důkladnější diagnostice nemoci. Je využíváno nejen při volbě správné terapie, ale i ke kontrole účinků zvolené léčby a k pacientovi je šetrnější,“ MUDr. Aleš Chodacki.

zdroj: kzcr.eu

ImgHandler.ashx-6 ImgHandler.ashx-5 ImgHandler.ashx-4 ImgHandler.ashx-3 ImgHandler.ashx-2 ImgHandler.ashx

 

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace