Krajská zdravotní zahájí provoz PET centra v ústecké Masarykově nemocnici

04 / 07 / 2016

Krajská zdravotní, a. s., ukončila za podpory Ústeckého kraje druhou část modernizace prostor konvenční nukleární medicíny ústecké Masarykovy nemocnice v pavilonu V Podhájí včetně pořízení unikátního přístroje PET/CT (pozitronové emisní a počítačové tomografie), který je již nainstalován a připraven ke spuštění do klinického provozu.

Rekonstrukcí konvenční nukleární medicíny v ústecké Masarykově nemocnici v pavilonu V Podhájí došlo ke kompletně novému dispozičnímu uspořádání dotčených prostor, k novým rozvodům medicínských plynů a vytápění, položena byla nová podlaha a nové podhledy. Při potřebných stavebních pracích došlo rovněž k vybudování nových rozvodů vzduchotechniky včetně nové vzduchotechnické jednotky.  Modernizací prošly také rozvody vodovodního potrubí a kanalizace. Nedílnou součástí uvedení do provozu skeneru PET/CT je instalace automatických stínících dveří.

Slavnostního představení PET centra Krajské zdravotní, a. s., se zúčastní hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL), o. z., MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny MNUL, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., lékaři, zdravotní sestry a další zdravotníci PET centra Krajské zdravotní, a. s.

 Akce proběhne v pondělí 11. července od 10:00 hodin,

v pavilonu onkologie, ulice V Podhájí 21, 400 01 Ústí nad Labem.

logo-kz

 

Sraz účastníků je u hlavního vchodu. Součástí prezentace PET centra bude také prezentace Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z, včetně prohlídky zrekonstruovaných prostor.

Zdroj: kzcr.cz

logo-kz