Krajská zdravotní vyplatí zaměstnancům mimořádné odměny z dotačního programu ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19

Krajská zdravotní vyplatí zaměstnancům mimořádné odměny z dotačního programu ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19
foto: kzcr.eu/kz logo
30 / 09 / 2020

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vyplatí odměny z dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) schválilo celkem 312 žádostí o dotaci nebo příspěvek zřizovatele v souhrnné výši přibližně 11,5 miliardy Kč. Dotace a příspěvek zřizovatele jsou určeny na mimořádné odměny zaměstnancům, kteří v období od 1. března 2020 do 31. května 2020 působili v zařízeních lůžkové péče. Dotace a příspěvek zřizovatele se poskytuje ke mzdě nebo platu jako odměna za práci, během které byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy COVID-19.

O podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu MZ ČR s názvem „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ v celkové výši 524 221 839, 15 Kč, tj. v maximální výši alokované pro KZ, rozhodlo představenstvo společnosti dne 28. srpna 2020.

„Personál našich nemocnic předvedl v průběhu první vlny pandemie v České republice obdivuhodnou ukázkovou profesionalitu a vysoké nasazení. Proto chci všem našich zdravotníkům v čele s těmi v první linii upřímně poděkovat za profesionalitu a nasazení při jejich práci. Dle zjištěných informací ministerstvo zdravotnictví finanční prostředky uvolní na začátku října 2020. V tom případě bychom mohli zaměstnancům odměny vyplatit v říjnové výplatě splatné v měsíci listopadu,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Vedení Krajské zdravotní považuje odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité. Finanční plán zahrnuje významné navýšení mezd pro rok 2020, které činí celkem 330 milionů Kč a přináší navýšení osobních nákladů o 7,3 %. V návaznosti na ně získali všichni zaměstnanci od 1. 4. 2020 navýšení tarifní mzdy o 1 500 Kč měsíčně. V době koronavirové krize vedení společnosti uvolnilo významné finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii. Děkujeme všem zdravotníkům, kteří při boji s nemocí COVID-19 odvedli obrovský kus práce,“ dodal generální ředitel krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

Dotační řízení Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ bylo vyhlášeno dne 5. 8. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 809 z jednání vlády dne 27. 7. 2020, s termínem příjmu žádostí od 5. 8. 2020 do 5. 9. 2020. Dotační program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům v pracovním poměru jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.                          

Výměr odměny probíhá na základě počtu odpracovaných hodin v daném období, a to jak u zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr do výše jejich úvazku, tak u osob pracujících prostřednictvím DPČ/DPP. Na mimořádnou odměnu mají nárok také zaměstnanci, kteří v daném období pracovali u poskytovatele lůžkové péče, ale pracovní poměr nebo dohodu již ukončili. Stejné podmínky budou mít také všechny přímo řízené organizace MZ ČR, které obdrží finanční prostředky na odměny prostřednictvím příspěvků zřizovatele.

Tagy článku