Krajská zdravotní vyhlásila 7. kolo Interní grantové soutěže

Krajská zdravotní vyhlásila 7. kolo Interní grantové soutěže
foto: Archiv redakce/KZ, a.s. - granty
20 / 05 / 2020

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala vyhlásil ke dni 4. 5. 2020 7. kolo grantové soutěže v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., na léta 2020 až 2023.

Účelem interní grantové podpory Krajské zdravotní, a. s., je stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit zaměstnanců KZ. Předpokladem soutěže je předložení grantového projektu v souladu s aktuálními pravidly Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s.

 

„Investice do vědy a vzdělání je nejlepší investicí pro rozvoj. V Krajské zdravotní máme řadu vynikajících osobností, odborníků a týmů, a právě vlastní grantová soutěž umožňuje rychlou a pružnou realizaci nových myšlenek a postupů. Lepší systém než grantová podpora zatím neexistuje. Grantem je jasně definován cíl a metoda bádání, rozpočet a ohraničena je přesně doba řešení. Tím je řešitel doslova tlačen k výsledkům a závěrům,“ shrnul význam interní grantové podpory pro rozvoj vědecko-výzkumné činnosti předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z. „V předchozích šesti kolech poskytla Krajská zdravotní, v čele s předsedou představenstva společnosti Ing. Jiřím Novákem, interní grantovou podporu v celkové výši 18 milionů Kč, za což bych Krajské zdravotní rád poděkoval,“ doplnil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

 

Termín pro podávání přihlášek (soutěžní lhůta) projektů a žádostí je 1. – 30. června 2020. Předpokládané zahájení řešení vybraných projektů je 1. srpna 2020, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. července 2023.

 

Alokace této výzvy je maximálně 5 milionů Kč v závislosti na kvalitě předložených projektů. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 500 000 Kč vč. DPH. Je možné předkládat žádosti na nové i pokračovací projekty. Hodnoticí lhůta začíná 1. července 2020 a končí 31. července 2020.

 

 

Tagy článku