Krajská zdravotní Ústí nad Labem: Přítomnost otců u porodu umožní nejpozději od pondělí

Krajská zdravotní Ústí nad Labem:  Přítomnost otců u porodu umožní nejpozději od pondělí
18 / 04 / 2020

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) rychle plní slib co nejdříve umožnit přítomnost otce u narození dítěte v porodnicích v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Nejpozději tak učiní od pondělí 20. 4. 2020.

Kvůli tomu upravuje dispozice porodnických oddělení tak, aby byly splněny všechny podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví České republiky v mimořádném opatření ze dne 15. 4. 2020.

 

„Krajská zdravotní uvítala možnost, kterou dalo ministerstvo zdravotnictví. V porodnicích svých nemocnic bezodkladně začala připravovat prostory pro splnění podmínky, že porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Ředitelé zdravotní péče ve všech našich nemocnicích dnes deklarovali připravenost splnit od pondělí 20. dubna všechny podmínky stanovené v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky,“ informoval MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

 

Jako první potřebné úpravy provedla během pátku porodnice v ústecké Masarykově nemocnice a splnila tak všechny podmínky k účasti třetí osoby u porodu.

 

„Děkuji všem lékařům, sestrám a dalšímu personálu porodnických oddělení ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní za jejich nasazení při realizaci úprav prostor tak, aby splňovaly všechny stanovené podmínky pro porod za přítomnosti třetí osoby,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

 

Znění článku I. bodu 2. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020, které nabylo platnosti dnem 16. 4. 2020:

 

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

 

 

Tagy článku