Krajská zdravotní Ústí nad Labem: Lékaři použili jako první v České republice plicní ventilátor CoroVent

Krajská zdravotní Ústí nad Labem: Lékaři použili jako první v České republice plicní ventilátor CoroVent
foto: Archiv redakce/Krajská zdravotní logo
06 / 11 / 2020

Lékaři Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (KAPIM) jako první v České republice použili přístroj CoroVent vyvinutý v tuzemsku u pacienta s těžkým selháním plicních funkcí v důsledku nemoci COVID-19.

Ventilátor, který je určen přímo pro pacienty léčící se z tohoto onemocnění, vyvinul tým pod vedením prof. Ing. Karla Roubíka, Ph.D., na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI ČVUT). Na vývoji techniky se podílela také lékařka KAPIM MUDr. Lenka Horáková, DESA.

 

„Jedná se o nouzový plicní ventilátor určený pro pacienty s onemocněním COVID-19 vyžadující připojení na umělou plicní ventilaci. Ačkoliv je ventilátor CoroVent poměrně jednoduchý přístroj, který se doporučuje používat při nedostatku standardních plicních ventilátorů při léčbě onemocnění způsobeného novým typem koronaviru, poskytuje dostatečně kvalitní ventilaci podle nejnovějších lékařských doporučení,“ představuje CoroVent MUDr. Lenka Horáková, DESA, lékařka KAPIM, jež pracuje také jako doktorandka na FBMI ČVUT.

 

„CoroVent byl zároveň navržen z komponent běžně dostupných na trhu, což umožňuje jeho rychlou výrobu ve velkém počtu kusů, jelikož není třeba čekat na speciální a na zakázku vyráběné díly,“ doplňuje Ing. Václav Ort z FBMI ČVUT, jeden z vynálezců přístroje.

 

„V polovině března letošního roku vznikl na FBMI ČVUT malý tým pod vedením prof. Ing. Karla Roubíka, Ph.D., kdy má úloha při vývoji CoroVentu spočívala v konzultování návrhu dle současné úrovně vědeckých znalostí o této nové nemoci a v optimalizaci designu pro klinické použití. Využila jsem poznatky a zkušenosti z práce na velké jednotce intenzivní péče zde na KAPIM i v zahraničí,“ říká o vývoji plicního ventilátoru pro boj s nemocí COVID-19 MUDr. Lenka Horáková, DESA.

 

„Je to skvělý pocit, když po několika měsících vývoje a testování CoroVentu v Kladně může přístroj konečně pomáhat v nemocnicích,“ konstatuje Bc. Šimon Walzel, který se v týmu profesora Roubíka podílel na vývoji tohoto ventilátoru.

„Lékaři KAPIM použili nouzový plicní ventilátor CoroVent poprvé o uplynulém víkendu,“ informuje MUDr. Josef Škola, EDIC, primář KAPIM. „Cílem bylo získat zkušenosti s jeho použitím. Pacient byl připojen po dobu 24 hodin a vše proběhlo bez problémů.”

 

„Bezproblémový přechod z klasického ventilátoru na CoroVent a zpět prokázal, že ventilátor byl dobře navržen a umožňuje plnohodnotnou ventilaci pacientů s respiračním selháním, jakou umožňují standardní ventilátory,” uvádí prof. Roubík. „Jsme rádi, že jsme mohli přispět ke zvýšení připravenosti našeho zdravotnictví na současný nepříznivý vývoj pandemie COVID-19 v naší vlasti,” dodává.

 

Tagy článku