Krajská zdravotní uspořádala Den otevřených dveří k 8. výročí založení Centra robotické chirurgie

03 / 09 / 2016

Krajská zdravotní uspořádala Den otevřených dveří k 8. výročí založení Centra robotické chirurgie, začala i výstava k 9. výročí vzniku společnosti

Krajská zdravotní, a. s., uspořádala v atriu pavilonu A ústecké Masarykovy nemocnice v pátek 2. září 2016 Den otevřených dveří k 8. výročí založení Centra robotické chirurgie, zahájila také výstavu, která připomíná devět let od vzniku akciové společnosti sdružující páteřní nemocnice regionu.

Výstava přibližuje na 16 panelech dosavadní devítiletou historii Krajské zdravotní po současnost. "V roce 2007 vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje dostupná síť pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly svou kvalitou odpovídat nejmodernějším trendům současné medicíny. Cílem výstavy je upozornit na významné změny a momenty, které se od roku 2007 zrealizovaly," řekl Ing. Jiří Novák. "V současnosti je Krajská zdravotní dynamicky se rozvíjející společností, která nemá v rezortu zdravotnictví v České republice obdoby. Jsem rád, že jsem mohl být poslední čtyři roky její součástí," dodal.
"Deváté výročí vzniku Krajské zdravotní a osmé výročí ústecké robotické chirurgie je vhodnou příležitostí k tomu, abychom udělali bilanci dobrých výsledků společnosti za poslední roky. Krajská zdravotní se stala špičkovým zdravotnickým zařízením co do přístrojového vybavení, i co do personálního obsazení. Věřím, že tento pozitivní posun vnímají i pacienti a občané kraje. Současnému vedení se podařilo udržet v posledních letech i kladné výsledky hospodaření," shrnul hodnocení zástupce a 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pět největších nemocnic, spadajících do té doby, coby samostatné subjekty, pod kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody nově založené Krajské zdravotní, a.s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

Na Dni otevřených dveří, který Krajská zdravotní uspořádala i v souvislosti s 8. výročím vzniku Centra robotické chirurgie se měla možnost veřejnost seznámit s nejmodernějším robotickým systémem da Vinci Xi, včetně nového operačního stolu Trumpf TruSystem 7000dV. Stůl je první a zatím jediný v České republice a v ústecké Masarykově nemocnici proběhla jedna z jeho prvních instalací na světě.

Centrum robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice zahájilo svou činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru ledviny. Centrum má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Od roku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotické systémy da Vinci. V květnu loňského roku je nahradil nejmodernější dvoukonzolový robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi, první v České republice, ale také ve střední Evropě. CRCH má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Nejmodernější model robota přinesl významné vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci.

"Od roku 2008 má Centrum robotické chirurgie za sebou 2150 výkonů s asistencí robotického systému da Vinci. Drtivá většina z nich představovala odstranění karcinomu prostaty. Takových operací zde proběhlo 1616. Dalšími indikacemi, při kterých se používá robotický systém da Vinci, jsou kromě radikální prostatektomie nádorová onemocnění ledvin, anatomické anomálie močových cest a radikální cystektomie - operace močového měchýře pro pokročilý nádor. V rámci chirurgie se na robotu provádějí operace tlustého střeva pro karcinom, tedy nízká resekce rekta, a žaludku. Tým ORL provádí operace kořene jazyka. Při radikálních hysterektomiích, tedy operacích dělohy pro nádor, robota používají gynekologové," přiblížil MUDr. Jan Schraml, Ph. D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Pro CRCH letos pořídila Krajská zdravotní operační stůl Trumpf TruSystem 7000dV za bezmála dva miliony korun (1 863 400 Kč z vlastních prostředků + 121 000 byl finanční dar neúčelový). Je unikátní svým přímým propojením přímo s robotickým systémem da Vinci Xi. Toto propojení umožňuje  měnit polohu pacienta i během operace se zavedenými robotickými nástroji. Díky synchronizaci a přímému propojení s robotem je změna polohy pacienta přímo následována změnou postavení robotických ramen, která se zcela přizpůsobují - synchronizují s polohou stolu.

"Systém umožňuje na displeji zobrazovat ve stupních nastavení podélného či příčného sklonu.  Díky tomu si lze přesně standardizovat postavení stolu pro každou fázi operace, nikoliv odhadem, jak tomu bylo dříve. Další velkou výhodou nového operačního stolu je jeho vyšší nosnost a je zcela využitelný i u ostatních urologických operací probíhajících nasále, tzn. jak k otevřené, tak miniinvazivní urologické operativě. Je tedy možné konstatovat, že operační stůl Trumpf TruSystem 7000Dv je pro urologii zcela univerzální," vyzdvihl přednosta kliniky unikátnost zatím posledního významného přírůstku Centra robotické chirurgie.

zdroj: //www.kzcr.eu

ImgHandler.ashx-4ImgHandler.ashxImgHandler.ashx (kopie)ImgHandler.ashx-3