Krajská zdravotní se zapojila do projektu pro zvýšení povědomí veřejnosti o problematice předčasného porodu

Krajská zdravotní se zapojila do projektu pro zvýšení povědomí veřejnosti o problematice předčasného porodu
23 / 08 / 2017

 

Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se zapojilo do celosvětového projektu Socks for Life, jehož cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice předčasného porodu. Do listopadových oslav Světového dne předčasně narozených dětí chce Nadace Nedoklubko v rámci projektu shromáždit přes devět tisíc párů novorozeneckých ponožek a vytvořit tzv. ponožkový rekord. V České republice se ročně narodí zhruba 9 000 dětí předčasně.

 

Ústecké novorozenecké oddělení je jedním z perinatologických center, kde mohou dobrovolnice upletené ponožky pro novorozence darovat. „Projekt jsme se rozhodli podpořit, jelikož se v Ústeckém kraji, oproti ostatním krajům České republiky, rodí nejvíce nezralých novorozenců. Celorepublikový průměr je okolo devíti procent, u nás v Ústeckém kraji je to procent dvanáct. Ročně se v průměru na našem perinatologickém centru narodí dětí s porodní váhou nižší než patnáct set gramů okolo stovky, u porodní váhy do dva tisíce pět set gramů jde zhruba o tři sta padesát novorozenců,“ uvedl primář Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Petr Janec, MHA.

 

Dobrovolnice, které upletou nebo zakoupí ponožky pro nezralé novorozence a chtějí je poskytnout ústeckému novorozeneckému oddělení, se mohou informovat na e-mailu:usteckeminideti@minideti.cz. Sbírka trvá do 31. října 2017. Všechny darované ponožky i s osobními vzkazy darujících budou vystaveny 10. listopadu u příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí na Slovanském ostrově v Praze.

 

Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá v ústeckém muzeu 16. listopadu setkání Ústeckých minidětí. „Jedná se o děti, o které pečoval zdravotnický personál ústeckého perinatologického centra. Pro děti a jejich blízké bude připraven doprovodný program. O den později, 17. listopadu, bude v rámci oslav Světového dne předčasně narozených dětí nasvícen purpurovou barvou výletní zámeček Větruše, který je jednou z dominant statutárního města Ústí nad Labem,“ dodal MUDr. Petr Janec, MHA.

 

Rodiče nedonošených dětí, hospitalizovaných v ústeckém novorozeneckém oddělení, kteří mají zájem se akce zúčastnit, se mohou přihlásit na e-mailu:usteckeminideti@minideti.cz.