Krajská zdravotní rozšiřuje seznam center specializované péče

Krajská zdravotní rozšiřuje seznam center specializované péče
foto: kzcr.eu/Nemocnice Most - specializovaná péče
18 / 11 / 2020

Centrum pro biologickou léčbu revmatických chorob funguje už řadu let v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. V letošním roce k němu přibylo obdobné centrum v Nemocnici Most, o. z. Centrum biologické léčby pro obor revmatologie se tak zařadilo mezi více než tři desítky specializovaných center v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

„Krajská zdravotní klade důraz na zajištění důležitých oblastí specializované péče. Kromě 16 center vysoce specializované péče a 3 screeningových center uvedených ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR máme dalších 14 center specializované péče. Cílem je samozřejmě všechna centra udržet a v co nejkratší době získat také statut Centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. Všem, kdo se na činnosti center podílejí, za jejich práci velice děkuji,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Tomáš Hrubý.

„Masarykova nemocnice, která je největší z nemocnic Krajské zdravotní, má těchto center nejvíce. Jestliže tvrdíme, že tato nemocnice může být srovnávána s celou řadou fakultních nemocnic, musíme také říct, proč to tak je. A propagace center je jednou z cest,“ řekl ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Aleš Chodacki.

V mostecké nemocnici fungují tři centra specializované péče „Na naše centra jsme náležitě hrdí. Děkuji za odváděnou práci jejich vedoucím i personálu,“ doplnil ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z., MUDr. Miroslav Peleška.

Cílem centra biologické léčby pro obor revmatologie v mostecké nemocnici je především zvýšit dostupnost léčby. Biologická léčba je určená pacientům se závažným průběhem vybraných onemocnění, u nichž je nedostatečný efekt terapie konvenčními chorobu modifikujícími léky. „Zřízením našeho centra chceme usnadnit dostupnost této specializované péče zejména pacientům z jihozápadní části našeho kraje, ale dle potřeby revmatologů z ambulancí, kde nemají možnost indikovat biologickou léčbu, je po dohodě možné převzít do naší péče i pacienty z jiných lokalit. Snažíme se poskytovat dle možností léčbu v co nejširším rozsahu a pokračovat v udržení i rozvoji oboru revmatologie, který má v Mostě dlouholetou tradici. V současné době jsme již léčbu prvních pacientů zahájili a další pacienty budeme k terapii indikovat dle jejich zdravotního stavu,“ uvedla vedoucí Centra biologické léčby pro obor revmatologie v Nemocnici Most, o. z., MUDr. Ivana Malecká.

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., funguje Centrum pro biologickou léčbu revmatických chorob od roku 2001. Centrum vede MUDr. Zdeňka Burianová. „Biologická léčba působí cíleně do různých míst imunopatologického děje, zastavuje zánět, a tudíž nedojde ke kloubnímu poškození a vzniku deformit. Onemocnění sice nevyléčí, ale uvede do remise nebo nízké aktivity, čímž výrazně zlepší kvalitu života u pacientů,“ vysvětlila MUDr. Zdeňka Burianová.

V revmatologické ambulanci v ústecké Masarykově nemocnici je v současnosti dispenzarizováno kolem 800 pacientů, biologickou léčbu užívají desítky z nich. Léčeni jsou zde pacienti z Ústecka i širokého okolí.

 

Tagy článku