Krajská zdravotní představila v mostecké nemocnici nový přístroj pro detekci sentinelové mízní uzliny

21 / 09 / 2016

ImgHandler.ashx-5

Krajská zdravotní, a. s., pořídila pro Chirurgické oddělení Nemocnice Most, o. z., nový přístroj SentiMag Systém SMS02 pro detekci sentinelové mízní uzliny, a to díky účelovému finančnímu daru od společnosti Vršanská uhelná a. s., spojené se jménem Pavla Tykače. Náklady na pořízení přístroje ve výši 1 127 115 Kč dar celkově pokryl. Zdravotníci oddělení mostecké nemocnice představili veřejnosti nový přístroj ve středu 21. září 2016 za účasti donátorů.

„Pomoc zvyšování úrovně lékařské péče v mostecké nemocnici považuji za velmi důležitou, a to i s ohledem na to, že jejího zázemí využívají zaměstnanci těžebních skupin. Proto jsme již před několika lety v rámci spolupráce s Ústeckým krajem začali investovat do nákupu přístrojového vybavení a modernizace zařízení,“ uvedl Pavel Tykač.

„Na našem chirurgickém oddělení je prezentovaná metoda detekce sentinelové mízní uzliny používána při operaci karcinomu prsů, což představuje zhruba 2 - 4 případy týdně. Využívá se zcela nová detekční látka Sienna+, respektive její elektromagnetické vlastnosti. Pro tento způsob detekce tedy není třeba využívat radioaktivní látky, což s sebou přináší několik zcela zásadních výhod. Lékařský personál ani pacientky nejsou vystaveny expozici záření, byť v malých dávkách; operatér je při použití detekční látky schopen sám provést injektáž detekční látky bez nutné spolupráce s jiným oddělením. Detekční látka Sienna+ zajišťuje rovněž delší trvání signálu,“ vysvětlil primář chirurgického oddělení mostecké nemocnice MUDr. František Janů.

ImgHandler.ashx-6

Sentinelová mízní uzlina je tzv. strážní uzlina, která pro danou oblast těla poskytuje jakousi filtraci škodlivých nox – tedy i nádorových buněk. Již jsou zmapována všechna lymfatická povodí jednotlivých orgánů či částí těla, která zajištují pro lidské tělo tuto službu. Nejvíce se tato metoda ujala u operací a diagnostiky zhoubných nádorů prsu a poté zhoubných kožních nádorů - melanomů.

Vršanská uhelná a. s. je pravidelným donátorem Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Letos již darovala 3,2 milionu na rekonstrukci stanice šestinedělí gynekologicko-porodnického oddělení a ve výši 4,2 milionu korun spolufinancovala modernizaci porodnice s porodními sály v loňském roce.  Z daru Vršanské uhelné 1,5 milionu korun bylo v roce 2014 nakoupeno přístrojové a další vybavení pro několik oddělení nemocnice.

Zdroj: kzcr.eu