Krajská zdravotní představila nové fetomaternální centrum v ústecké Masarykově nemocnici

18 / 01 / 2017

Krajská zdravotní, a. s., uspořádala ve středu 18. ledna 2017 prezentaci dostavby Fetomaternálního centra Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Akce se zúčastnili zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a médií.

„Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje téměř dvojnásobnou incidenci předčasného porodu ve srovnání s celostátním průměrem. Proto jsem rád, že Krajská zdravotní mohla v loňském roce přistoupit k výstavbě fetomaternálního centra v ústecké Masarykově nemocnici, které umožňuje rozšíření spektra služeb spojených s prenatální péčí. Investiční akce byla zahájena 3. 10. a dokončena 12. 12. 2016. Realizována byla formou veřejné zakázky v ceně 4 730 612,96 Kč včetně DPH z vlastních zdrojů Krajské zdravotní,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Vybavení nábytkem a zdravotnickou technikou stálo 784 223 Kč včetně DPH, výpočetní technika pro fetomaternální centrum 112 575 Kč včetně DPH. Náklady na zprovoznění centra tak přesáhly částku 5 milionů 600 tisíc korun včetně DPH.

„Dovolte mi připomenout, že zdejší perinatologické centrum, tedy porodnické a novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické kliniky patří mezi 12 republikových center vysoce specializované péče. Zajišťuje péči o pacientky s rizikovým a patologickým průběhem gravidity systémem „transportu in utero“. Koncem roku 2013 proběhla v ČR akreditace perinatologických center a porodnice v Ústí nad Labem status centra obhájila. Spádová oblast zahrnuje Ústecký kraj a přilehlé okresy okolních krajů, Libereckého a Karlovarského,“ zdůraznil význam zdravotnického pracoviště Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Ke komplexnosti poskytované prenatální péče chyběly klinice dva kroky: v prenatální péči screening vývojových vad na konci 1. a začátku 2. trimestru, tzn. prvotrimestrový screening ve 13. týdnu těhotenství, který dosud zajišťovali ambulantní gynekologové, a doplnit spektrum invazivních diagnostických metod, jako je např. odběr choriových klků, umožňující zjistit chromozomální  a genetické odchylky plodu již na konci 1. trimestru těhotenství. Nevyhovující prostory pro některá vyšetření si proto vyžádaly přestavbu semiambulantního sektoru,“ vysvětlil podrobněji důvody pro zřízení centralizovaného pracoviště fetomaternálního centra doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který hosty provedl prostory, rekonstruovanými do podoby nového pracoviště.

Po realizaci přestavby se výrazně zlepšily podmínky pro invazivní diagnostické výkony a tím i zvýšil komfort pro pacientky. Konkrétně došlo ke zřízení nového fetomaternálního centra s gynekologickou vyšetřovnou, místností pro odběr plodové vody a navazující místnosti pro sledování pacientek po zákroku, místnosti pro natáčení CTG záznamů (kardiotokografie) a pracoviště sester. Vznikly i prostory pro poradny pro rizikové a fyziologické těhotenství. Podařilo se tak oddělit ambulantní trakt od lůžkového. Pro pacienty byla vytvořena čekárna se skřínkami pro odložení oděvů. Čekárna je vybavena WC s předsíňkou a WC pro imobilní pacienty. Vzniklo zde také související zázemí pro personál, úklidová místnost a skladové místnosti. V rámci stavebních úprav původních dispozic byly provedeny bourací práce a výstavba nových příček včetně provedení nových povrchů (lino, vnitřní omítky, podhledy), došlo k výměně oken a dveří, byla realizována nová elektorinstalace, rozvody zdravotně technických instalací, medicinálních plynů a kamerový systém.

ec136357-8f34-4431-854e-0bdbc91a6c0f-feto2