Krajská zdravotní představila modernizovanou prádelnu v ústecké Masarykově nemocnici

28 / 01 / 2017

Krajská zdravotní, a. s., rekonstruovala a modernizovala technické vybavení prádelny v budově F Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z. Z dotačního programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví společnost obdržela finanční podporu od Ministerstva zdravotnictví České republiky. Prádelna poskytuje služby praní, žehlení-mandlování prádla pro nemocnice Krajské zdravotní, a. s., a v roce 2016 se v ní vypralo celkem 1 235 tun prádla.

logo-kz_male„Rada Ústeckého kraje podpořila zaslání žádosti ministerstvu zdravotnictví o finanční podporu. Ústecký kraj z pozice jediného akcionáře Krajské zdravotní si uvědomuje, že obnova nemocnic musí být komplexní,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, který se zúčastnil slavnostní prezentace modernizované prádelny 27. ledna 2017.

„Prádelna je v provozu od roku 1993, tedy více než 23 let. Proto jsme přistoupili v prosinci 2016 k projektu KZ - rekonstrukce a modernizace technologického vybavení prádelny. Jsem rád, že se nám podařilo pro tak důležitý servisní provoz pro naše zdravotnická zařízení získat finanční podporu od ministerstva zdravotnictví. Byla pořízena kontinuální prací linka, žehlící linka, žehlící kabinetová souprava a dva bubnové sušiče za celkovou částku 38 038 770 Kč včetně DPH (31 437 000 Kč bez DPH), z toho dotace činila 28 140 970 Kč včetně DPH (23 257 000 Kč bez DPH) a vlastní zdroje Krajské zdravotní 9 897 800 Kč včetně DPH (8 180 000 Kč bez DPH). Z vlastních zdrojů hradila společnost i nezbytné související stavební práce za 647 104 Kč včetně DPH (534 794 Kč bez DPH) a dodatečné dodávky k technologii, k objektu budovy F a dodávky a montáže na přívodech médií, kde částka dosáhla 660 000 Kč včetně DPH (545 455 Kč bez DPH). Rekonstrukce prádelny v ústecké Masarykově nemocnici a modernizace jejího technologického vybavení tak přesáhla 39,5 milionu Kč s DPH (32 644 628 Kč bez DPH),“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Jsme v období, kdy rekapitulujeme minulý rok a děláme plány do let dalších a zejména tohoto roku. Chci říct, že i toto je důkaz, kdy strategie obnovy a rozvoje Krajské zdravotní dochází naplnění. S přispěním představenstva a našeho jediného akcionáře, Ústeckého kraje, se dařilo opravovat a obnovovat prostory našich nemocnic a byly to akce velké, střední a menší. Rekonstrukci a modernizaci prádelny ústecké Masarykovy nemocnice bych zařadil mezi ty velké a již velmi potřebné, vždyť její původní technologické vybavení výrazně přesluhovalo,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

V současnosti pere prádelna nemocniční prádlo pro tři nemocnice Krajské zdravotní, a. s.: Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnici Most, o. z., a Nemocnici Chomutov, o. z. Jako doplňkovou činnost v menším objemu poskytuje prádelna i služby čistírny. Stávající výkony prádelny se pohybují v průměru asi 5 tun za směnu, prádelna pracuje na jednosměnný provoz. Instalací nové technologie se dostává na směnový výkon přibližně 8 tun prádla.