Krajská zdravotní pokračuje v revitalizaci děčínské nemocnice

Krajská zdravotní pokračuje v revitalizaci děčínské nemocnice
foto: kzcr.cz/Nemocnice Děčín
28 / 08 / 2020

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Děčín, o. z. S dokončenými investičními akcemi včetně realizované údržby se ve čtvrtek 27. srpna 2020 seznámilo vedení největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji.

„Současné představenstvo plní úkol, který si na svém počátku předsevzalo, rozvoj a investice do všech svých nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. V děčínské nemocnici byl právě dokončen centrální příjem pacientů včetně pokladen a podatelny. V dubnu letošního roku jsme zde v Děčíně uvedli do provozu magnetickou rezonanci, čímž jsme završili projekt, který lze jednoduše popsat jako ‚Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ‘.  Díky přístavbě k pavilonu ‚I‘ pro toto vysoce specializované pracoviště vznikla v děčínské nemocnici další dvě zdravotnické pracoviště, kterým jsou interní příjem a gastroenterologické oddělení,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Dokončit tyto investiční akci se podařilo Krajské zdravotní díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Děkuji všem, kdo se na přípravě, koordinaci a realizaci těchto investic podíleli. Tím ale investiční akce v děčínské nemocnici nekončí. Dnes jsme v rámci veřejné zakázky s názvem ‚Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Počítačový tomograf‘ provedli posouzení nabídek a vybrali dodavatele přístroje. Největší připravovanou investiční akcí, která začne v nejbližších týdnech, je výstavba nového pavilonu centrálních operačních sálů včetně urgentního příjmu Emergency, nového pavilonu péče o matku a dítě, nového patrového parkoviště a spojovacího koridoru mezi budovami,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Děkuji jménem svým i jménem všech mých kolegů za podporu vedení společnosti Krajská zdravotní za realizaci investic v děčínské nemocnici. Zrekonstruované a nově vybodované prostory odpovídají standardům medicíny 21. století, což je velký přínos nejen pro zdravotníky, ale také pro samotné pacienty,“ doplnil MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Gastroenterologie v minulosti v Nemocnici Děčín, o. z., spadala pod interní oddělení. „V současné době jako samostatné zdravotnické pracoviště poskytujeme péči o gastroenterologické a hepatologické pacienty, provádíme ambulantní endoskopická vyšetření horní i dolní části trávicího traktu,“ řekla během prohlídky nových prostor oddělení MUDr. Klára Zámečníková, primářka Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

 

Celý článek najdete na

//www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca10183

Tagy článku