Krajská zdravotní podle účetní závěrky za rok 2019 vykazuje kladné hospodaření

Krajská zdravotní podle účetní závěrky za rok 2019 vykazuje kladné hospodaření
04 / 04 / 2020

Krajské zdravotní, a. s. (KZ), se daří držet pozitivní trend vývoje, jak dokládá výsledek hospodaření společnosti za rok 2019. Akciová společnost, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, mohla díky svému rozvoji a investiční podpoře Ústeckého kraje v posledních šesti letech zajistit postupnou rozsáhlou obnovu nemocnic včetně zdravotnické techniky, ale opakovaně také mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti.

Vyplývá to z výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2019, kterou projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 27. března 2020 a také ze zprávy o hospodaření společnosti k 31. 12. 2019, kterou již dříve představenstvo na svém jednání projednalo. I pro rok 2020 bylo vedením společnosti v rámci projednání a schválení finančního a investičního plánu stanoveno vyrovnané hospodaření. Už nyní je ale zřejmé, že hospodaření za letošní rok výrazně ovlivní aktuální pandemie koronaviru.

 

„Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 je zisk ve výši 4 434 975,58 Kč, přičemž celkové náklady činí 7 995 117 145,33 Kč, celkové výnosy činí 7 999 552 120,91 Kč. Plánovaný výsledek hospodaření – zisk ve výši 314 435,00 Kč byl zlepšen o 4 120 540,58 Kč. Výsledek hospodaření společnosti je opět kladný, což se nám daří již několik let a což považuji za veliké pozitivum a příslib do dalších let. Všem zaměstnancům společnosti děkujeme,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

V loňském roce se navíc Krajská zdravotní, a. s., podle hodnocení CZECH TOP 100, zařadila mezi ekonomicky nejstabilnější firmy v České republice a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání Czech Stability Award. Ziskem prestižních ocenění se povedlo navázat na úspěch v roce 2018, kdy společnost získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. „V roce 2019 obdržela prestižní ocenění Národní kvality České republiky „Organizace způsobilá pro program Excelence“ a mezinárodní certifikát „Committed to Excellence 2 Star“. V ocenění vidí vedení společnosti odměnu za systematickou práci představenstva a managementu, kterou od roku 2014 naplňují stanovené vize a cíle. Navíc od roku 2019 jsou všechny nemocnice spadající v současné době pod společnost Krajská zdravotní akreditovanými zdravotnickými zařízeními na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Po akreditaci nemocnic v Děčíně a Ústí nad Labem v roce 2018 ji v roce 2019 získali také v Mostě, Chomutově a Teplicích,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., dále zdůraznil, že cílem Krajské zdravotní, a. s., je dosáhnout vyrovnaného hospodaření i v dalších letech. Cíle společnosti se nijak nemění a jejich naplňování je nadále pro představenstvo a management Krajské zdravotní, a. s., prioritou: „Udržet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, do modernizace přístrojového vybavení – to jsou pro nás zásadní úkoly také pro letošní rok. Objem aktuálně plánovaných investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti v roce 2020 činí více než 1,1, miliardy Kč. Stejně jako v předchozích letech jsou významné investice plánovány do všech pěti nemocnic. V současnosti probíhá realizace rozsáhlého projektu dobudování urgentních příjmů. Již v listopadu 2018 se podařilo otevřít zcela nový urgentní příjem v teplické nemocnici. Postupně přibyla pracoviště magnetické rezonance v chomutovské, mostecké a děčínské nemocnici, kde byl také vybudován nový interní příjem a rekonstruováno pracoviště gastroenterologie. V Teplicích jsme připravili zcela nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a ARO. Pokračuje intenzivní příprava na investiční akce stejného významu v dalších nemocnicích Krajské zdravotní. Ústeckou Masarykovu nemocnici čeká výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními. Nový pavilon bude sloužit zejména pro Kardiocentrum, dále pak pro centrální operační sály, KAPIM a oddělení hrudní chirurgie. Dostavbu děčínské nemocnice, která je naplánována v několika etapách, zahájí stavba nového pavilonu emergency včetně centrálních operačních sálů a jednotek intenzivní péče. A také v nemocnici v Chomutově chystáme rozsáhlou investiční akci, kterou bude nový pavilon pro emergency, anesteziologicko-resuscitační oddělení a nové operační sály.“

 

Za nesmírně důležité považuje vedení Krajské zdravotní, a. s., odměňování zaměstnanců. Rozhodnutí představenstva zajišťuje nárůst zaručené tarifní části mzdy pro každého zaměstnance společnosti o 1 500 Kč měsíčně s platností od 1. 4. 2020.  Osobní náklady rostly i v roce 2019 a díky zvýšení stabilizačního příspěvku si polepšily všeobecné sestry v třísměnném nepřetržitém provozu, navýšení mezd se dočkali také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry. Příplatek získaly sestry v jednosměnném provozu. I letos budeme usilovat o stabilizaci zdravotnického personálu všech pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu budeme nadále využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., s podporou stipendijního programu Ústeckého kraje.  Na začátku roku 2020 byla vyhlášena II. výzva pro akademický rok 2019/2020 s možností opět získat stipendium ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou studenti v oborech lékař, farmaceut, všeobecná sestra, porodní asistentka, dětská sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant a praktická sestra (zdravotnický asistent). V oblasti poskytování zdravotní péče mezi strategické úkoly patří získat statut centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici poté, co se podařilo zprovoznit kardiochirurgické pracoviště. Jak jsem již zmínil, připravujeme výstavbu nového pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici, kam přestěhujeme celé kardiocentrum,“ doplnil Ing. Jiří Novák.

 

Plán pro letošní rok přitom už nyní výrazně ovlivňuje panující pandemie koronaviru. „Problém se samozřejmě týká všech nemocnic, které platí zaměstnance a přitom omezují plánovanou péči, jež tvoří velkou část příjmů proplácenou zdravotními pojišťovnami. Důležitou roli hraje i významně zvýšený nákup ochranných pomůcek, které teď stojí třeba i násobky původní hodnoty. To vše bude nutné řešit ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví a nepochybně to ovlivní i finanční plány,“ upozornil Ing. Petr. Fiala.

 

Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., za rok 2019 včetně účetní závěrky projednala dne 30. března 2020 rovněž dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. „Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření a činnosti společnosti v roce 2019 v rámci výroční zprávy a k obsahu výroční zprávy nemá výhrady. Navrhla Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady, ji schválit,“ konstatoval PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc., předseda dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s.

 

Rada Ústeckého kraje v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a. s., dne 1. dubna 2020 schválila předloženou Výroční zprávu KZ včetně účetní závěrky za rok 2019.

 

Tagy článku