Krajská zdravotní podepsala s Ústeckým krajem a Komerční bankou smluvní dokumenty, které umožní zahájit dostavbu nemocnic v Děčíně a Chomutově

Krajská zdravotní podepsala s Ústeckým krajem a Komerční bankou smluvní dokumenty, které umožní zahájit dostavbu nemocnic v Děčíně a Chomutově
foto: www.kzcr.eu/Podpis smlouvy KZ ČR s Komerční bankou
25 / 07 / 2021

Krajská zdravotní, a.s., podepsala s Ústeckým krajem a Komerční Bankou, a.s., v pátek 23. července 2021 smluvní dokumenty, které umožní realizaci doposud nezahájených strategických investičních akcí společnosti – „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín“ a „Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov“.

Dodatkem k současné Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., se upravují podmínky investiční podpory, kterou Ústecký kraj podporuje realizaci strategických investic.

 

Dodatkem ke Smlouvě o úvěru, uzavřeným mezi Komerční bankou, a.s., a Krajskou zdravotní, a.s., se navyšuje výše investičního úvěru na realizaci strategických investic společnosti na 2,2 miliardy Kč, přičemž současně jsou dodatkem ke stávající smlouvě odpovídajícím způsobem upravována ujednání o ručitelském závazku mezi Ústeckým krajem a Komerční Bankou, a.s.

 

V historii Krajské zdravotní, a.s., se jedná o zásadní krok, který umožní nebývalý rozvoj provozovaných nemocnic a významný posun v kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. V rámci realizace uvedených investic bude vytvořeno nejen moderní prostředí, odpovídající požadavkům současné medicíny vč. vybavení moderní technikou, ale v případě děčínské a chomutovské nemocnice realizace přinese i významné změny v organizaci poskytování zdravotní péče, kdy budou urgentní stavy řešeny v jednom místě v nemocnici.

 

Za Krajskou zdravotní smluvní dokumenty podepsali předseda představenstva společnosti MUDr. Ondřej Štěrba a místopředseda představenstva MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, za Ústecký kraj hejtman Ing. Jan Schiller.

 

„Jsem rád, že byl splněn poslední nutný krok a nyní může přistoupit k realizaci rozvoje zdravotnických zařízení v našem kraji. Jedná se jednoznačně o celkové zkvalitnění poskytované zdravotní péče občanům,“ zdůraznil po připojení svého podpisu Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

 

„Opakovaně říkáme, že chceme z našich nemocnic vybudovat zařízení, která snesou srovnání s nejmodernějšími evropskými pracovišti, a toto je určitě správná cesta k naplňování našich plánů,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.                

Zdroj:

Tagy článku