Krajská zdravotní omezí na období letních prázdnin provoz dětského oddělení děčínské nemocnice

21 / 06 / 2016

Krajská zdravotní, a. s., omezí na období letních prázdnin provoz Dětského oddělení Nemocnice Děčín, o. z. Důvodem je nedostatek lékařů a dalšího zdravotnického personálu v letních měsících, kdy většina zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., a tedy i Nemocnice Děčín, o. z., čerpá dovolenou na zotavenou.

„Od 1. 7. 2016 bude uzavřené dětské lůžkové oddělení a odborné dětské ambulance. Novorozenecké oddělení a porodnice bude po celou dobu prázdnin v plném provozu. Od 1. 8. 2016 bude zahájen provoz odborných ambulancí dětského oddělení. Od 1. 9. 2016 počítáme s plnohodnotným provozem dětského oddělení včetně lůžkového oddělení. Jedná se o prázdninové omezení provozu s ohledem na personální situaci,“ sdělil MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z. – Krajské zdravotní, a. s.

„Personální stav v Krajské zdravotní neumožňuje řešit situaci výpomocí pediatry z ostatních krajských nemocnic. Děti z Děčínska tak budou v případě potřeby hospitalizovány v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a dalších nemocnicích Krajské zdravotní. Momentálně chybí na dětském oddělení děčínské nemocnice čtyři lékaři a jedna sestra. Aktivně řešíme personální situaci, v současné době jednáme o nástupu se čtyřmi lékaři a očekáváme personální stabilizaci,“ informoval MUDr. Jiří Mrázek, MHA, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., nabízí novým lékařům například stabilizační příspěvky,  pro lékaře absolventy je pak zajímavá a důležitá možnost předatestační přípravy. Ve spolupráci s městem Děčín zajištuje pro lékaře ubytování. Se zájmem se setkává stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., který je zaměřen na podporu studentů lékařských fakult.

kzcr1

www.kzcr.eu