Krajská zdravotní: Nové bezpečnostní skříňky od Ústeckého kraje přispějí ke snížení krádeží v nemocnicích

31 / 10 / 2016

Dvě stě devadesát devět nových bezpečnostních skříněk získaly nemocnice Krajské zdravotní, a. s., v uplynulých týdnech díky podpoře Ústeckého kraje. Nově si tak mohou pacienti na dalších sedmnácti odděleních uložit a uzamknout do uzamykatelných skříněk své osobní věci.

„Bezpečnostní skříňky byly rozděleny na základě požadavků jednotlivých oddělení. Dvířka schránek jsou opatřena zámkem, kdy klíč má pacient u sebe. Opatření by mělo přispět k dalšímu zlepšení komfortu pacientů,“ uvedl ředitel Odboru vnitřních věcí Krajské zdravotní, a. s., Jan Vondra, pod něhož mj. oblast bezpečnosti v nemocnicích spadá.

Bezpečnostní skříňky od Ústeckého kraje ovšem nejsou na odděleních nemocnic Krajské zdravotní, a. s., jedinou možností, která předchází odcizení či ztrátě osobních věcí pacientů. „Zdravotní sestry na jednotlivých odděleních, resp. stanicích při nástupu k hospitalizaci nabízí každému pacientovi uložení cenností, nejběžněji šperků, finanční hotovosti a dalších předmětů do nemocničního trezoru. Vždy je s nemocným, který využije této možnosti, sepsán protokol o uschovaných věcech,“ dodal Jiří Vondra.

Díky nejrůznějším bezpečnostním opatřením se podařilo v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., počet případů okradení pacienta nebo ztráty jeho cenností snížit. V roce 2013 evidoval zdravotnický personál v nemocnicích Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov 124 událostí. V roce 2015 zaznamenal již jen 35 případů. „Krádeže osobních věcí při pobytu v nemocnici nicméně nadále zůstávají problémem, k jehož řešení mohou významně přispět i sami pacienti, a to zejména zvýšenou opatrností ve vztahu ke svým osobním věcem. Nemocnice jsou otevřenými zařízeními a proto je v rámci hospitalizace nezbytné řídit se doporučenými postupy a využívat opatření a služeb na ochranu osobního majetku, které nemocnice Krajské zdravotní, poskytují,“ doplnil Jiří Vondra.

Zdroj: kzcr.eu

logo-kz