Krajská zdravotní měla loňský rok úspěšný a do nemocnic dále investuje.

24 / 04 / 2017

Rok 2016 byl pro Krajskou zdravotní, a. s., úspěšný. Vyplývá to z
výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2016 a aktualizace
finančního a investičního plánu, které schválilo představenstvo
společnosti 31. března 2017 v ústeckém IBS Hotelu Vladimir.
Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2016 je zisk ve výši 6 615
579,34 Kč, přičemž ziskového hospodaření bylo dosaženo ve všech
nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Celkové náklady činí 6 336 174
984,57 Kč, celkové výnosy 6 342 790 563,91 Kč.
"Představenstvo společnosti schválilo i návrh aktualizace finančního a
investičního plánu pro rok 2017, který je zpracován s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 479 428 Kč, celkové náklady činí 6 671 016 819 Kč
a celkové výnosy 6 671 496 247 Kč. Plánovaný výsledek hospodaření všech
nemocnic je rovněž kladný. Aktualizovaný celkový objem investičních
aktivit letos činí 851 milionů 538 tisíc Kč. Významné investice jsou
plánovány do všech pěti nemocnic," informoval Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
"V rámci hospodářské činnosti chceme nadále držet pozitivní trend
hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, ale také do obnovy
a modernizace přístrojového vybavení. V oblasti personální budeme
pokračovat v úsilí o stabilizaci zdravotnického personálu našich nemocnic,
hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu budeme i v dalších
letech využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské
zdravotní, a. s., díky němuž v uplynulých letech do krajských nemocnic
nastoupilo již 110 lékařů. Na začátku roku 2017 byla vyhlášena II.
výzva pro akademický rok 2016/2017 s možností opět získat stipendium až
70 000 Kč. Podporováni budou studenti v oborech lékař, všeobecná sestra,
radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář a
zdravotnický asistent. V oblasti poskytování zdravotní péče patří mezi
strategické úkoly vybudovat kardiochirurgické pracoviště jako součást
plánovaného centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké
Masarykově nemocnici, a to spolu s vybudováním nových operačních sálů.
Cílem, jehož realizace začíná, je vybudování urgentních příjmů ve
čtyřech okresních nemocnicích a umístění magnetických rezonancí v
každé z nemocnic Krajské zdravotní. Chceme také vybudovat moderní
operační sály v děčínské, teplické i chomutovské nemocnici," řekl Ing.
Jiří Novák.
Ústecký kraj jako jediný akcionář rozhodl o rozdělení zisku ve výši
6 615 579,34 Kč. Rezervní fond společnosti bude doplněn částkou 330 778,97
Kč, tedy podle jejích stanov 5 % ze zisku, a částka ve výši 6 284 800,37
Kč bude zaúčtována do neuhrazené ztráty minulých let.
Krajská zdravotní, a. s. je největším poskytovatelem zdravotní péče
v České republice a se svými šesti tisíci osmi sty zaměstnanci je
největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. V loňském roce měla
společnost obrat téměř 6 miliard 343 milionů korun, při kladném
hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří
nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení
pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s.,
spravuje pět nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a
Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších místech
Ústeckého kraje.logo-kz_male