Krajská zdravotní: Lékařští specialisté se připojili ke Světovému dni cévní mozkové příhody

Krajská zdravotní: Lékařští specialisté se připojili ke Světovému dni cévní mozkové příhody
foto: Archiv redakce/kz logo
29 / 10 / 2020

Světový den cévní mozkové příhody (CMP) připadá každoročně na 29. října. Jde o závažné invalidizující až smrtelné onemocnění, u kterého může rozhodovat doslova každá minuta. Lékařští specialisté Krajské zdravotní, a. s., se proto pravidelně věnují prevenci a novinkám v léčbě CMP.

„Světový den mrtvice vyhlašuje Světová zdravotnická organizace společně se Světovou organizací pro cévní mozkové příhody. Rádi bychom upozornili širokou veřejnost, že i v této době, kdy naše zdravotnictví zápasí s nemocí COVID-19, je velmi důležité včasné rozpoznání příznaků mrtvice, kterými je porucha řeči, náhlá porucha hybnosti končetin, pokles ústního koutku. Je velmi důležité nebát se neprodleně volat zdravotnickou záchrannou službu,“ upozorňuje MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (KCC).

 

Specialisté ústeckého KCC se pravidelně zapojují do akcí upozorňujících na zákeřnost cévní mozkové příhody.  Každoročně podporují ústecký charitativní běžecký závod „Čas je mozek“. Letos vzhledem k epidemiologické situaci související s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice proběhl závod virtuálně. Výtěžek jde na pomoc pacientce, která cévní mozkovou příhodu prodělala v sedmém měsíci těhotenství. Celkem se dárcům povedlo nashromáždit 152 tisíc Kč, které mladá maminka využije na intenzivní rehabilitaci, pobyt na denním stacionáři a logopedii. „Tímto bychom chtěli poděkovat Nadačnímu fondu ,Čas je mozek´ za uspořádání akce a všem, kteří se zapojili do sbírky na transparentní účet pro paní Zuzanu. Věříme, že příští rok už opět poběžíme,“ dodává MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí lékař.

 

„Velmi si cením práce specialistů KCC v ústecké nemocnici Krajské zdravotní. Úloha centra je s ohledem na rozsah spádové oblasti nezastupitelná. Cílem společnosti Krajská zdravotní je rozšiřovat pro obyvatele Ústeckého kraje dostupnost zdravotní péče v regionu. Nepřetržitě pracujeme na vytvoření podmínek pro vybudování iktového centra druhého stupně v mostecké nemocnici, kde toto pracoviště dosud chybí,“ uvádí Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

Komplexní cerebrovaskulární centrum při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se ve spolupráci se Záchrannou službou Ústeckého kraje (ZZS) a Iktovými centry v nemocnicích KZ v Děčíně, Teplicích a Chomutově a v Nemocnici Litoměřice podařilo nastavit v rámci České republiky logisticky unikátní systém, který s vysokou efektivitou a rychlostí poskytuje pacientům s uzávěrem velké mozkové tepny šanci na plné uzdravení provedením mechanické embolektomie.

 

KCC v Ústí nad Labem je jedním ze 13 center v České republice poskytujících nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency.

Tagy článku