Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem: Jak to bude s odměnami zdravotníkům?

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem: Jak to bude s odměnami zdravotníkům?
foto: kzcr.eu
01 / 05 / 2020

Mimořádná pracovní zátěž, jakou prožívají v těchto měsících zdravotníci v souvislosti s epidemií COVID-19, si zaslouží nejvyšší ocenění. A nejen morální. Stalo se v několika významných zařízeních, že přes velké sliby nastalo zklamání. Zdravotníci nemůžou stávkovat nebo komplikovat provoz, aby podpořili své nároky. Mohou se jen spolehnout na slovo hlavních manažerů. Jak je tomu v KZ, a.s.? Odpovídá Ing. Petr Fiala, generální ředitel:

„Pro zaměstnance Krajské zdravotní, a.s., poskytující péči pacientům s COVID-19, rozhodlo představenstvo společnosti o navýšení příplatku za výkon práce ve ztíženém pracovním prostředí na trojnásobek a realizujeme další mzdová opatření, zejména ve formě mimořádných odměn. Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání 20. dubna schválilo požadavek na finanční prostředky pro navýšení osobních nákladů v souvislosti s odměňováním zdravotnických pracovníků v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., kteří poskytují vysoce rizikovou zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19. Z fondu Ústeckého kraje tak Krajská zdravotní, a.s., obdržela pro uvedný účel částku 15 000 000 korun k pokrytí mzdových nákladů a odvodu zdravotního a sociálního pojištění."

Zdroj: info@kzcr.eu, kr-ustecky.cz

Tagy článku