Krajská zdravotní, a.s.: Lékařští specialisté se sešli na konferenci Internistický den Ústeckého kraje

Krajská zdravotní, a.s.: Lékařští specialisté se sešli na konferenci Internistický den Ústeckého kraje
foto: www.kzcr.eu/MUDr. Jiří Laštůvka, Krajská zdravotní, a.s.
15 / 11 / 2021

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), za odpory Ústeckého kraje uspořádala regionální odbornou konferenci jako „Internistický den Ústeckého kraje“.

Akce se v Ústí nad Labem uskutečnila již po deváté, ale poprvé v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně. Setkání specialistů, které kvůli kovidové pandemii v loňském roce neproběhlo, se letos 10. listopadu zúčastnilo na 150 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

 KZ, a.s. - Internistický den / www.kzcr.eu

„Záměrem Internistických dnů Ústeckého kraje je ukázat, co interna umí, co nabízí, a věřím, že vás dnešní setkání obohatí. Na závěr zazní kazuistiky a program bude obohacen o soutěž. Takže předpokládáme, že vás to bude motivovat do dalších ročníků a kazuistik bude víc,“ řekl v úvodu konference MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ. Poprvé totiž v rámci konference proběhla soutěž o „Cenu generálního ředitele“, kterou si odnesl autor nejlepšího popisu a výkladu konkrétního případu – kazuistiky.

 

Odborný program uvedla přednáška o historii interního oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, na kterou navázaly příspěvky o poznatcích kardiologie a neurologie k léčbě fibrilace síní. Pozvání na konferenci přijal prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, který vystoupil na závěr prvního bloku s příspěvkem o možnostech intervenční terapie fibrilace síní v 21. století.

 

Ve druhém bloku odborného programu byly tématy „Novinky v léčbě dyslipidémií“, „Nové možnosti léčby těžkého astma bronchiale“, „Standardní postupy při krvácení do horního GIT“ a „Paliativní péče u neonkologických pacientů“. Kromě interny se u přednáškového pultíku vystřídali i specialisté z dalších oddělení ústecké Masarykovy nemocnice - plicního, gastroenterologického a onkologického.

 

„Závěrečná část konference byla věnována kazuistikám. V tomto bloku zaznělo několik zajímavých případů z interních oddělení napříč celou Krajskou zdravotní. Jednotlivé kazuistiky hodnotila odborná porota a vybrala nejlepší prezentaci, která získala Cenu generálního ředitele. Tuto cenu za nejlepší prezentaci si odnesl MUDr. Martin Vyoral z Gastroenterologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice s kazuistikou nazvanou Stenóza pyloru jako komplikace kaustického poškození,“ uvedl MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl odborným garantem akce společně s MUDr. Janem Mudruňkou ze stejného pracoviště a MUDr. Janem Kordíkem z Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

www.kzcr.eu

Tagy článku