Kraj Vysočina: Regionální onkologické péče může být modelem pro státy Evropy

02 / 10 / 2016

Na Vysočině se krajským nemocnicím podařilo spojit síly a vytvořit síť onkologické péče upravující jednotnost zdravotnických postupů. Ty zahrnují diagnostikování nemoci přes samotnou léčbu, vedení dokumentace a konzilií, ale také sledování zdravotního stavu pacientů po vyléčení. Způsob, kterým je k pacientům na Vysočině přistupováno, není běžný v žádném jiném regionu ČR. Podobnou praxi, po které volají nejen zřizovatelé, ale také zdravotní pojišťovny a ve výsledku i samy nemocnice zatím nabízí pouze další tři evropské regiony. Zájem o vysočinský model je v Evropě obrovský.

„Důvodem je především snaha o zajištění dostupnosti odpovídající péče pro kohokoli bez ohledu na vzdálenost jeho bydliště od komplexního onkologického centra. Onkologická pracoviště v nemocnicích kraje budou pracovat s jednotnými standardy a protokoly, budou sdílet informace o pacientovi, ošetří ho a budou s ním pracovat v Pelhřimově, stejně jako v Novém Městě na Moravě, až podle závažnosti onemocnění a diagnózy jej budou předávat vyšším pracovištím například v Jihlavě, podle potřeby také specializovaným ústavům,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina nahlášeno více než 3900  nových onkologických pacientů, ročně toto číslo zhruba o 100 osob narůstá. Díky důsledně vedené prevenci a práci s pacienty klesá na Vysočině úmrtnost na onkologická onemocnění, roste však počet lidí, o které je třeba se po onkologické péči dlouhodobě starat – v současné době jde o více než 25 tisíc osob. „Kraj Vysočina nabízí plnou infrastrukturu pro moderní onkologickou péči a její organizace a výsledky jsou nyní pilotní vzorem pro státy Evropské unie. O tisíce onkologických pacientů se podle modelu starají nemocnice v regionu s gesční rolí Komplexního onkologického centra  Nemocnice Jihlava. Rozprostření kompetencí po regionu nabízí výhodu dostupnosti, individuální přístup, kvalitní péči co nejblíže místu bydliště a možnost plošné kontroly kvality péče napříč celým regionem. Pro lékaře je pak obrovskou výhodou posílení včasné diagnostiky a prevence. V tomto ohledu je Kraj Vysočina ukázkovým regionem. Především ve screeningu prsu je Kraj Vysočina na prvním místě v prevenci a počtu návštěv, obdobně si stojí i v případě ostatních diagnóz,“ říká docent Ladislav Dušek, vedoucí Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU Brno.

Nový model organizace péče postavený v Kraji Vysočina na spolupráci všech krajských nemocnic už byl uznán i v zahraničí, a to jako příklad správné praxe. V rámci informačního systému www.onkonet.cz nabízí pouze Kraj Vysočina plnohodnotnou mapu péče. Kromě systémového řešení onkologické péče napříč regionem bez nutnosti centralizace a vzdálení se pacientovi, je pacientům na Vysočině k dispozici také Průvodce pacienta onkologickou péčí Kraje Vysočina.

Komplexní onkologické centrum pro Kraj Vysočina funguje v Nemocnici Jihlava od roku 2008. Je chápáno jako nejvyšší stupeň péče o nemocné se zhoubnými nádory. Ostatní krajské nemocnice Kraje Vysočina včetně jednoho soukromého pracoviště v Třebíči jsou tzv. Kooperativní skupinou poskytující plnohodnotnou onkologickou péči.

Zdroj: kr-vysocina.cz

Image.aspx