KOPAC: Otevřený dopis vládě ČR - Netrestejte pacienty, redukujte šmejdy

KOPAC: Otevřený dopis vládě ČR - Netrestejte pacienty, redukujte šmejdy
foto: www.kopac.cz / archiv HOSPITALin/MUDr. Pavel Kubů
14 / 02 / 2024

Spolek KOPAC je pacientská organizace, zaměřená na podporu využití léčebného konopí. K současné situaci v legislativě, dostupnosti a nabídce se vyjadřuje otevřeným dopisem vládě. Publikujeme plné znění, které nám zaslal předseda správní rady MUDr. Pavel Kubů.

Vážený pane předsedo, vážené členky a vážení členové vlády České republiky,

obracím se na Vás s naléhavou žádostí, aby Vaše rozhodnutí ohledně regulace kanabinoidu HHC a dalších potenciálně psychomodulačních látek nevedlo ke kriminalizaci pacientů, ale k redukci nekalých obchodních a problematických výrobních praktik. Absence funkčního regulačního rámce je skutečnou příčinou, která umožňuje během posledních 20 let neregulovaný prodej nejrůznějších nových psychoaktivních látek nejenom dětem a mladistvým, ale i pacientům hledajícím úlevu od příznaků chronických onemocnění stárnoucí populace. Dejte před rizikem trestání pacientů přednost zajištění bezpečného a regulovaného přístupu k těmto látkám pro dospělé i za účelem sebepéče.

Prohibice a zařazení látek na seznam omamných a psychotropních látek (OPL) v minulosti nevedly k omezení jejich zneužívání mladistvými. Vedou ale často a spolehlivě k paradoxním situacím, kdy pacienti, kteří z těchto látek čerpají léčebný prospěch, trpí nedostatkem a byrokratickými překážkami. Konopní pacienti velmi oceňují, že se Vaše vláda aktivně snaží o odstranění těchto překážek v dostupnosti léčebného konopí v rámci Antibyrokratického balíčku III. Navržené zařazení HHC na seznam OPL není řešením, které by zamezilo jeho zneužívání dětmi a mladistvými. Určitě ale takové řešení zásadně zvýší stres z možné kriminalizace a bezdůvodně přitíží pacientům, kterým HHC či jiný kanabinoid pomáhá při úlevě od bolesti, křečových stavů a dalších špatně léčitelných příznaků chronických onemocnění v jejich individuálně účinné kombinaci bioaktivních látek. Zařazení na seznam OPL také povede k zásadním byrokratickým překážkám a omezení dostupnosti pro výzkumné i léčebné využití potenciálně přínosných molekul, jak je patrné z příkladu THC a léčebného konopí.

Necelý milion občanů České republiky využívá nejrůznější konopné produkty k úlevě od různých příznaků chronických onemocnění a zlepšení svého zdravotního stavu. Ale pouze 8 000 z nich má přístup k léčebnému konopí prostřednictvím lékáren a předepisujících lékařů. Ostatní konopní pacienti jsou i po jedenácti letech od legalizace dostupnosti konopí pro léčbu stále nuceni hledat kanabinoidy na šedém nebo nelegálním trhu s konopným květem a extrakty. Deklarovaná dočasnost zařazení HHC na seznam OPL povede tak jako v nedávné minulosti u kratomu k predzásobení nejen rekreačních uživatelů, ale především pacientů. Volba mezi jistotou každodenní bolesti nebo rizikem kriminalizace je jednoduchá. Ale stres, který to na pacienta klade, dokáže být s postupujícím časem rizika bezdůvodné kriminalizace stejně nesnesitelný jako bolest. Nikdo z nás ve skutečnosti neví jaké to je, dokud to sám nezažije. Ta úleva, když často po letech hledání v klasické i komplementární medicíně a metodách péče o zdraví konečně najde individuálně účinný mix molekul a změn životního stylu, který mu umožňuje udržet si uspokojivou kvalitu života. Náhle ale zjistí, že může být za užívání některé z molekul potrestán odnětím svobody. Konopní pacienti tuto zkušenost často důvěrně a bolestně znají.

Zařazení HHC na seznam OPL také nesmaže informace a hypotézy dostupné online o možných léčebných účincích této molekuly, ani příběhy pacientů, kteří se na sociálních sítích čím dál častěji dělí s ostatními o radost z nalezení individuálně účinného mixu pro dosažení úlevy od příznaků nemoci. Tak jako 70 let války proti drogám nesmazalo tradiční, a po objevení endokanabinoidního systému i nové, klinické poznatky o léčebných účincích THC a dalších rostlinných kanabinoidů.

Jak uvádí nedávno připravená Analýza hodnocení rizik HHC, zpracovaná experty Systému včasného varování před novými syntetickými drogami: “Oba epimery HHC mají potenciál stát se součástí moderní medicíny. HHC spolu s dalšími analogy byl zkoumán pro své potencionální protirakovinné účinky. V souvislosti s aktivací CB1R může hrát důležitou roli u patologických stavů, včetně schizofrenie, roztroušené, sklerózy, úzkosti, deprese, epilepsie, Parkinsonovy choroby, Huntingtonovy choroby, Alzheimerovy choroby, závislosti, mrtvice, zánětu, glaukomu, rakoviny a také muskuloskeletálních a jaterních poruch. Pomáhá také při zvládání úzkosti a bolesti.” Povědomí o možných pozitivních účincích molekuly HHC bude ve společnosti nadále živit poptávku i mezi pacienty hledajícími úlevu od příznaků nejen těchto onemocnění, o kterou se jistě rád postará trh ilegální, stejně jako u ostatních OPL.

Apeluji na Vás, abyste v rámci rozhodování vlády podpořil zavedení nové legislativy stanovující novou kategorii psychomodulačních látek, která umožní racionální regulaci dostupnosti těchto látek ve společnosti. Pomůže chránit veřejné zdraví nejen u dětí a mladistvých a zároveň umožní dostupnost takto regulovaných látek pro sebepéči všem potřebným dospělým a seniorům. Tímto krokem prokážete odvahu stát proti populistickým a mediálně zkratkovitým řešením, jichž jsme na účet konopných pacientů byli svědky u předchozí vlády ANO. Ta, přes kritické připomínky pacientů i lékařů, populisticky rozhodla o zavedení úhrady léčebného konopí zákonem a odůvodňovala tento krok zajištěním vyšší dostupnosti konopí pro pacienty. Ve skutečnosti omezila pacientům dostupnost předepisujících lékařů zavedením byrokratické povinnosti hlásit průběh léčby.

Žádám vás, rozhodujte se v této otázce i nadále na základě dat a faktů. Nepodlehněte mediálně zkratkovité morální panice a přispějte k rozvoji moderní a humánní racionální protidrogové politiky. Politiky, která netrestá pacienty za to, že hledají úlevu jakkoliv je to možné, ale redukuje šmejdy, kteří jim pokoutně a očividným obcházením platných zákonů nabízejí falešné naděje. Věřím, že vaše podpora racionální protidrogové politiky ochrání tisíce pacientů před neopodstatněným trestáním, stresem z rizika jakkoliv dočasné kriminalizace a umožní nejen konopným pacientům zajistit racionálně regulovanou dostupnost látek, které nám pomáhají co nejdéle udržet si uspokojivou kvalitu života.

S úctou a pozdravem
MUDr. Pavel Kubů
předseda správní rady
KOPAC pacientský spolek pro léčbu konopím

www.kopac.cz

Tagy článku