Konference k příležitosti 70 let hygienické služby v ČR

Konference k příležitosti 70 let hygienické služby v ČR
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
05 / 12 / 2022

Nedávno proběhla konference k příležitosti 70 let hygienické služby. Hlavním cílem setkání několika desítek odborníků bylo nejen diskutovat o odborných tématech, ale také vyslovit slova díků, uznání a respektu bývalým hlavním hygienikům a doyenům hygienické služby za jejich přínos k ochraně veřejného zdraví.

Konference se konala v Novém Jičíně pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, hlavní hygieničky České republiky Pavly Svrčinové a ředitele regionální pobočky Světové zdravotnické organizace Srđana Matiće.

Mottem této společenské události se stal Hippokratovsko-Galénóvský koncept zdraví: “Prevence je léčbou”.  Základem prevence je myšlenka, že aktivním přístupem k minimalizaci rizik bude možné snížit výskyt nemocí, a to je také hlavní ideou ochrany veřejného zdraví – poselství práce hygieniků. Konference proto nesla poselství poděkování pracovníkům, již svůj život zasvětili hygienické službě, ale i pracovníkům krajských hygienických stanic za jejich dlouholetou a obětavou práci.

Ocenění za přínos k ochraně veřejného zdraví byla předána z rukou ministra zdravotnictví i hlavní hygieničky ČR. „Za 70 let ušla hygienická služba v České republice velký kus cesty a u příležitosti tohoto významného výročí bych jejím pracovníkům chtěl ze srdce poděkovat a popřát vše dobré do budoucích let,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Na konferenci zavítala i slovenská delegace v čele s hlavním hygienikem SR, která prezentovala, v jaké pozici se v současné době nachází hygienická služba na Slovensku.

Samotné datum konání konference připadá na Světový den boje proti AIDS. Této problematice byl rovněž věnován významný blok, v rámci kterého se svými příspěvky vystoupili RNDr. Vratislav Němeček, CSc., MUDr. Anna Kubátová, PhDr., Mgr. Adriana Mečochová a MUDr. Hana Zákoucká.

V rámci druhého bloku programu byla experty diskutována tématika azbestu. Své příspěvky přednesli mimo jiné RNDr. Karin Fejdová, MUDr. Michael Vít, Ph.D., MUDr. Vladimíra Lipšová, MUDr. Gacka Slavíková a MUDr. Helena Kazmarová.

WWW.mzcr.cz

Tagy článku