KNTB: Zlínská nemocnice obdržela prestižní evropský certifikát

KNTB: Zlínská nemocnice obdržela prestižní evropský certifikát
foto: www.bnzlin.cz/KNTB Zlín
05 / 08 / 2021

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) se stala držitelem prestižního evropského certifikátu European Stroke Organisation. Ten potvrzuje, že KNTB dlouhodobě poskytuje špičkovou péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami.

Cévní mozková příhoda neboli iktus, veřejností často nazývaná také jako mrtvice, je aktuálně druhou nejčastější neúrazovou příčinou úmrtí ve vyspělých státech. Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem ve zlínské nemocnici poskytuje péči nemocným s touto diagnosou z celého regionu, s výjimkou okresu Uherské Hradiště. „Získaný certifikát je pro nás důležitý. Potvrzuje vysokou úroveň péče o tyto pacienty v našem zařízení, a umožní nám eventuální zapojení do výzkumných projektů v rámci celé Evropy,“ sdělil Jan Bartoník, primář oddělení neurologie KNTB.

Certifikat ESO / www.bnzlin.cz

www.bnzlin.cz

Tagy článku