KNTB Zlín: Skončila další etapa modernizace onkocentra za téměř 96 milionů korun

23 / 06 / 2015

logo kntb

Letos v červnu skončila další etapa modernizace onkologického centra ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB). Začala v lednu 2014 a v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II“ pořídila nemocnice 20 přístrojů v hodnotě téměř 96 milionů korun. Na financování se 85 %   podílely dotace EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbývajících 15 % hradil Zlínský kraj, neboť projekt byl zpracován na základě požadavků Integrovaného operačního programu.

KNTB vybavila novými přístroji oddělení onkologické, plicní, gynekologicko-porodnické, chirurgické, patologicko-anatomické, zobrazovacích metod, nukleární medicíny, klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, hematologicko-transfuzní, ARO a centrální operační sály.

„Cílem Komplexního onkologického centra je poskytovat onkologicky nemocným pacientům kvalitní a co nejvíce dostupnou lékařskou péči, která odpovídá současným medicínským trendům v oboru. Abychom mohli takovou péči poskytovat, je třeba stále investovat do přístrojového vybavení i zvyšování odbornosti personálu. Bez dotací, které jsme na modernizaci získali, by to z vlastních zdrojů nebylo snadné,“ sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.

Díky dotacím mohla nemocnice komplexní onkologické centrum v průběhu pouhého 1,5 roku vybavit zdravotnickými prostředky se zaměřením hlavně na zlepšení diagnostiky nemocí a invazivních zákroků u pacientů, ale také na modernější vybavení laboratoří a radioterapie.

Nové přístroje umožní zlepšení diagnostiky onkologických onemocnění, snížení radiační zátěže pro pacienty a obsluhující personál, zkrácení objednací doby pacientů na minimum a tím dojde k urychlení léčby, snížení úmrtnosti a zvýšení kvality života po prodělaném onemocnění.

„Nová přístrojová technika spolu s vysoce kvalifikovanými zdravotníky umožní posunout léčbu onkologických pacientů, kterých každoročně přibývá, na vyšší úroveň,“ dodal ředitel Calábek.

Komplexní onkologické centrum KNTB bylo zřízeno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR (Věstník MZ ČR 6/2006). KNTB je jediným pracovištěm se statutem komplexního onkologického centra ve Zlínském kraji. Zahrnuje následující pracoviště KNTB: onkologické oddělení, radiodiagnostika, nukleární medicína, gastroenterologie, oddělení plicní, kožní, hematologicko-transfuzní, chirurgické, neurochirurgické, gynekologicko-porodnické, ústní, čelistní a obličejové chirurgie, ORL (ušní, nosní, krční), ortopedické, patologicko-anatomické, klinické biochemie a lékařské mikrobiologie.

Zdroj: kntb.cz