KNTB Zlín: Poprvé od roku 2008 zastavila nemocnice propad v hospodaření

20 / 05 / 2014

Poprvé od roku 2008 zastavila zlínská Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), propad v hospodaření. K letošnímu 31. březnu vykázala sice ztrátu 1,1 milionu korun, avšak v tomto hospodářském výsledku nejsou ještě proúčtovány slíbené kompenzace regulačních poplatků. Ty ve srovnatelném období, tedy v 1. čtvrtletí 2013, činily 6,5 milionu korun. To znamená, že reálným hospodářským výsledkem nemocnice za první tři letošní měsíce by byl zisk 4,7 milionu korun. Loni za 1. čtvrtletí měla nemocnice ztrátu ve výši 24,8 milionu korun.

„Je to dobrá zpráva pro všechny, kteří nemocnici podporují, pro dodavatele, zaměstnance, zřizovatele, pacienty. Špatná pro ty, kteří jí nepřejí. Novému vedení se daří uskutečňovat soubor změn v oblasti provozní, ekonomické, obchodní, personální a systému řízení, což vede k lepším hospodářským výsledkům,“ sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.

Na dobrém hospodaření se podle něho projevilo například zavedení elektronických aukcí, vícestupňové kontroly vykazování výkonů vůči zdravotním pojišťovnám, zavedení řady personálních změn na klíčových postech.

„Samozřejmě nadále dodržujeme striktní úsporná opatření v rámci investic a nákupu přístrojů. V této oblasti se zaměřujeme jen na nutnou obnovu havarijních stavů nebo se spoluúčastí dotačních titulů,“ uvedl ředitel. Dodal, že na dobré výsledky má vliv také dobrá týmová práce i nová úhradová vyhláška.

„Úsporná opatření rozhodně nejsou na úkor pacientů. Svědčí o tom například zavádění nových metod v péči o nemocné, jako například v oblasti intervenční kardiologie zahájení intervenční léčby srdeční arytmie (ablace). Obhájili jsme také statut onkologického, iktového, perinatologického a kardiovaskulárního centra, což dokazuje, že stále poskytujeme péči na nejvyšší úrovni,“ zdůraznil ředitel Calábek.

KNTB si tak podle něho právem drží pozici krajské nemocnice. Jen v r. 2013 v ní bylo hospitalizováno 40 000 pacientů, z toho 7492 bylo z bývalých okresů Uherské Hradiště, Vsetín a Kroměříž. „Jako jediná nemocnice v kraji zajišťujeme také péči ve všech specializacích po dobu 24 hodin denně,“ doplnil.

Na konci dubna 2014 získala KNTB  od zřizovatele - Zlínského kraje úvěr ve výši 140 milionů korun. „Tyto prostředky byly neprodleně poukázány na úhradu závazků vůči dodavatelům a zkrátili jsme tak dobu splatnosti o pět měsíců. To nám dává pro další období výrazně lepší vyjednávací podmínky vůči dodavatelům,“ sdělil ředitel.

Uvedl, že se daří snižovat závazky i vůči společnosti, která provádí restrukturalizaci pohledávek dodavatelů KNTB. „Při našem nástupu do nemocnice v polovině loňského roku byly závazky vůči společnosti 150 milionů korun, aktuální stav výše závazku je šest milionů korun. Shora uvedené skutečnosti ukazují, že nemocnice jde správným směrem,“ dodal ředitel.

 Zdroj: kntb.cz

logo kntb