KNTB Zlín: Paliativní kurz pomohl sestrám i v tom, jak se s náročnou péčí o těžce nemocné a umírající vyrovnat

KNTB Zlín: Paliativní kurz pomohl sestrám i v tom, jak se s náročnou péčí o těžce nemocné a umírající vyrovnat
foto: bnzlin.cz/KNTB Zlín - kurz paliativní péče
15 / 06 / 2020

Přednášky i interaktivní lekce, předávání cenných zkušeností. Podpůrný a paliativní tým Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně uspořádal už třetí ročník intenzívního kurzu pro zdravotní sestry, které pracují s umírajícími pacienty a jejich rodinami. Třídenní program absolvovalo 29 účastnic, všechny pracují ve zlínské nemocnici.

Obsah kurzu byl navržen v rámci metodiky ELNEC, která respektuje multidisciplinární přístup v péči o pacienty na konci života. „Zabývali jsme se léčbou bolesti a dalších závažných příznaků spojených s těžkou nemocí, a také etickými a duchovními aspekty paliativní péče. Účastnice kurzu už s ní mají ze svých pracovišť určitě zkušenosti, ale často je neumí správně zařadit či využít. V tom jim chceme pomoci. Stejně jako s tím, jak si mají poradit samy se sebou, protože péče o umírající pacienty je pro ně nesmírně náročná,“ prohlásila lékařka Alena Kočendová, která paliativní léčbu pomohla ve zlínské nemocnici zavést a působí zde jako paliatr, tedy odborný lékař poskytující paliativní péči.

kurz / bnzlin.cz

Podpůrný a paliativní tým krajské nemocnice funguje od ledna loňského roku, snaží se proto v co nejvyšší míře využívat zkušeností z pracovišť, kde mají s tímto oborem delší zkušenosti. Spolupracuje zejména s Všeobecnou fakultní nemocnicí Praha a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, ze které přijely zkušené lektorky přednášet do Zlína i na nedávný kurz.

kurz / bnzlin.cz

Kurz s využitím metodiky ELNEC uspořádala zlínská nemocnice už třikrát, v jeho rámci se proškolilo téměř 90 sester. „Máme od nich zpětnou vazbu, že takto nabyté zkušenosti jim jsou v jejich práci opravdu prospěšné. Proto budeme v kurzech pokračovat, další se uskuteční letos v říjnu,“ sdělila Alena Kočendová.

kurz / bnzlin.cz

Výzkumy ukazují, že čím dříve je paliativní péče zahrnuta do celkové péče o pacienta se závažným onemocněním, tím více prospěchu z ní pacient i jeho blízcí získají. Důsledkem včasného zapojení paliativní péče často je, že pacient žije spokojeněji a déle, než pokud by využíval pouze možnosti, které mu nabízí klasická nemocniční péče. Více k tématu na //www.kntb.cz/paliativni-pece.

Tagy článku