KNTB Zlín: Onkologickým pacientům slouží vylepšený lineární urychlovač

07 / 04 / 2015

Ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB), slouží k léčbě onkologických pacientů technicky vylepšený lineární urychlovač. U přístroje byl vyměněn kolimační („stínící“) systém a změna nastala také v plánovacím systému radioterapie. Nemocnice tak může pacientům poskytovat kvalitnější péči.

„Výměnou kolimačního systému se zkrátí čas vlastního ozáření a tím se také zvýší   kapacita přístroje. Nové technické řešení navíc výrazně zkvalitnilo proces ozáření: snížilo množství záření pronikajícího kolimačním systémem a tím také snížilo radiační zátěž zdravých tkání a pacienta,“ sdělil primář onkologického oddělení KNTB Milan Kohoutek.

Doplnil, že plánovací systém byl vylepšen na novou kvalitativně lepší verzi, což nyní umožňuje přesnější plánování radioterapie.

„Nová kolimační jednotka stála 25,6 milionů korun, plánovací systém dalších devět milionů korun. Obě modernizace jsou součástí dodávky téměř 20 přístrojů na projekt ‚Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II‘. Na projekt jsme získali dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, která činila přes 81 milion korun,“ řekl ředitel KNTB Pavel Calábek.

Hodnota přístrojů v rámci projektu je téměř 96 milionů korun. EU hradí 85 %, zbývajících 15 % financuje Zlínský kraj, protože projekt je zpracován na základě požadavků Integrovaného operačního programu.

Zdroj: kntb.cz

Unknown