KNTB Zlín: Nová ambulance klinické farmacie

KNTB Zlín: Nová ambulance klinické farmacie
foto: www.kntb.cz/Martin Vodička
05 / 03 / 2024

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně začala fungovat ambulance klinické farmacie. Ambulance poskytuje odborné poradenství v oblasti lékové péče pacientům i lékařům.

V loňském roce vzniklo v KNTB samostatné oddělení klinické farmacie. Vznik ambulance v roce letošním je dalším návazným krokem. „Zabýváme se hodnocením lékové anamnézy pacienta, snižováním rizika lékových interakcí, optimalizací dávkování a řešením dalších lékových problémů, například nežádoucími účinky léčiv. Nejdůležitější je, aby vše „hrálo“ jako celek, aby každé léčivo mělo svou roli. Představte si to jako orchestr, kdy každý lék má – stejně jako hudební nástroj v orchestru – v terapii svůj význam a musí se sladit s těmi ostatními,“ popsal Mgr. Martin Vodička, vedoucí Oddělení klinické farmacie Krajské nemocnice T. Bati.

Konzultační činnost farmaceutů v ambulanci je poskytována nad rámec běžných poradenských služeb v lékárně. Klinický farmaceut řeší s pacienty i lékaři optimální sestavu léčiv – jejich vhodnost vzhledem k potížím pacienta, při velkém množství léků také to, aby navzájem fungovaly a nepůsobily, laicky řečeno, proti sobě. Nebo nevytvářely tzv. preskripční kaskády. „Jedná se o situaci, kdy pacient dostane lék, který vyřeší zdravotní problém, ale nežádoucí účinek léčiva mu přinese nový problém, který řeší dalším léčivem a tak dále. Postupně se nabalují další léčiva, až se stane situace nepřehledná. Nejhorší stav nastává, když další léčivo zhorší ten původní problém, začne se navyšovat dávka léku, který to způsobil, a tak pořád dokola. Pacient se dostane do bludného kruhu. Naším úkolem je takové kaskády objevovat a navrhovat řešení. Je to práce někdy až detektivní,“ uvedl Martin Vodička a dodal, že výhodou klinických farmaceutů právě ve zlínské krajské nemocnici je široká škála pacientů, léčiv a onemocnění, se kterými se setkávají.

„Naším hlavním úkolem je podpora pacientů v rozumném užívání léčiv a podpora záměru ošetřujících lékařů ve shodně s pacientem. Je to také hodně o důvěře. Na ní je potřeba ve zdravotnictví stále pracovat. Aby pacient důvěřoval lékaři, že pro něj chce to nejlepší. Aby lékař mohl důvěřovat farmaceutickým firmám, že s veškerou péčí připravují léčiva na trh a poskytují otevřené a pravdivé informace. V prostředí důvěry jsou pacienti ochotní velice pečlivě užívat léky a starat se o své zdraví. A v prostředí vzájemné důvěry se samozřejmě pracuje dobře i klinickým farmaceutům.“ 

Ambulance klinické farmacie je otevřena každou středu v čase 12:00-15:00 hodin pouze pro objednané pacienty. Objednat se lze telefonicky na 731 549 205 a 577 552 241 nebo mailem na klinicka.farmacie@bnzlin.cz. Na stejných telefonních číslech mohou lékové problémy konzultovat i lékaři, a to v době 9:00-14:30 hodin v pracovní dny.

 

Pacient musí mít žádanku od svého praktického lékaře či specialisty, pak je služba plně hrazena ze zdravotního pojištění. S sebou by si měl přinést kromě žádanky také kartu pojištěnce, občanský průkaz a zdravotní dokumentaci včetně výsledků laboratorních vyšetření. Vhodné je mít s sebou také seznam užívaných léčiv včetně doplňků stravy a bylinných přípravků. V ambulanci nejsou předepisována žádná léčiva.

Ambulance klinické farmacie se nachází v budově č. 6 areálu Krajské nemocnice T. Bati (v místě ambulance plastické chirurgie).

 www.kntb.cz

 

 

Tagy článku