KNTB Zlín: Neurochirurg Michal Filip předal pomyslné žezlo

KNTB Zlín: Neurochirurg Michal Filip předal pomyslné žezlo
foto: www.kz-zlinsky.cz / Jiří Balát/Novým ředitelem KNTB je Ing. Jan Hrdý
01 / 02 / 2022

„Můj hlavní úkol v KNTB bude zejména stavebně-manažerský a vnímám jej s velkým respektem,“ uvedl nový šéf krajské nemocnice. Z pozice předsedy představenstva KNTB odešel neurochirurg Michal Filip, nový ředitel se představil managementu a primářům.

Od 1. února se změnilo složení představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Z pozice šéfa představenstva odešel neurochirurg doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. a na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje se novým členem představenstva stal Ing. Jan Hrdý, odcházející člen představenstva pro oblast provozu, obchodu a investic Uherskohradišťské nemocnice. Ten také po dohodě tříčlenného představenstva KNTB nahradil Michala Filipa na pozici předsedy představenstva. Nově zvolený šéf nemocnice se představil managementu nemocnice i primářskému sboru.

„Můj hlavní úkol v KNTB bude zejména stavebně-manažerský a vnímám jej s velkým respektem,“ uvedl nový šéf krajské nemocnice. V součinnosti s primáři jednotlivých oddělení hodlá začít intenzivně pracovat na přípravách stavby plánovaného centrálního pavilonu. „Budu se snažit také upevnit ekonomickou stabilitu nemocnice, která KNTB v posledních letech provází. Jako velký problém vnímám celorepublikový nedostatek zdravotnického personálu a vím, že se s ním budeme i nadále potýkat. V každém případě se těším na vzájemnou spolupráci,“ dodal Jan Hrdý, který také poděkoval za skvělou práci odcházejícímu šéfovi představenstva.

Docent Filip zůstává v KNTB, vrací se na oddělení neurochirurgie. „Po domluvě s vedením kraje zůstávám v KNTB jako neurochirurg s částečným úvazkem a budu dál pracovat v komisi pro přípravu koncepce krajského zdravotnictví. S kolegy z představenstva jsme se domluvili, že uskutečněné změny a nastavené směřování KNTB jako hlavní nemocnice Zlínského kraje budou zachovány a dále rozvíjeny. A to jak v oblasti zdravotní péče, tak i v nutných stavebních úpravách se zaměřením na hlavní projekt, nový centrální objekt. Ke splnění těchto cílů přeji kolegům s novou posilou v představenstvu, zaměstnancům nemocnice a občanům Zlínského kraje mnoho sil a trpělivosti. Díky všem za spolupráci,“ uvedl neurochirurg Michal Filip.

Nového šéfa na primářské poradě přivítal také náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, Msc., Michalu Filipovi poděkoval za skvělou práci v nelehké covidové době. „Docent Filip převzal vedení nemocnice v nelehké době, kdy byli Zlíňáci rozděleni názory na stavbu nové nemocnice. Rozhodnutí odvolat docenta Filipa z představenstva KNTB padlo po vzájemné dohodě obou stran. V tuto chvíli potřebujeme posílit investiční část, a proto přichází inženýr Hrdý. Je to velmi kvalitní člověk,“ uvedl Lubomír Traub jako vyslanec Kraje.

www.kntb.cz

 

Tagy článku